Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ситняг багатостебловий
eleocharis multicaulis (smith) desv.


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Зниклий у природі.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський вид, поширений на пд. Скандинавії, в Атлантичній і Середній Європі, Середземномор’ї. В Україні відомий з Вулканічних Карпат. Адм. регіон: ?Зк.
Чисельність та структура популяцій: Єдина відома з України за гербарними зразками С.С. Фодора популяція (басейн р. Іршави біля с. Загаття) потребує підтвердження.
Причини зміни чисельності: Вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою, що лімітована різними як природними (зміна гідрологічних і фітоценотичних умов), так і антропогенними (випасання худоби, витоптування) чинниками.
Умови місцезростання: Росте в умовах надмірного зволоження на заболочених луках, торфовищах в угрупованнях союзу Magnocaricion elatae. Гiгрофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемiкриптофiт. Багаторічна трав’яна рослина з укороченим неповзучим кореневищем. Стебла багаточисельні 15–30 см заввишки, прямостоячі. Верхівкові суцвіття (колоски) 0,3–1,2 см завдовжки, часто проліферуючі: у пазухах їхніх нижніх квіткових лусок розвиваються вкорочені стебла без колосків або з рудиментарними, або з більш-менш розвинутими колосками. При основі колоска 1 стерильна покривна луска (не містить в пазусі квітки), яка обіймає його основу цілком або не менше ніж на 2/3. Квіткові луски темнопурпурові або червонувато-коричневі. Щетинок оцвітини 3–5 (6), трохи довші або коротші від плоду, чи відсутні. Приймочок 3. Плоди тригранні, довгасто-оберненояйцеподібні горішки 1,5–2 мм завдовжки. Стилоподій широко трикутний. Цвіте в червні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне підтвердження зростання виду в Україні, дослідження структури його популяцій, забезпечення їх збереження. Заборонено у випадку знаходження виду порушення гідрологічних умов, випас.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Данылык, 1995; Егорова, 1981, 2001; Определи- тель высших растений Украины, 1987.