Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока тонкокореневищна
carex chordorrhiza ehrh.


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний, гляціальний релікт, що скорочує ареал.
Ареал виду та його поширення в Україні: Циркумполярний вид (Євразія, Пн. Америка) з диз’юнктивним поширенням у гірських регіонах. В Україні — на пд. межі поширення, зростає в Поліссі (переважно Зх.), зрідка у пн. частині Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Пл.
Чисельність та структура популяцій: Популяції представлені окремими локальними куртинами, зрідка виступає співдомінантом ринхоспорово-сфагнових, пухівковосфагнових та шейхцерієво-сфагнових ценозів.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт, вузька екологічна амплітуда.
Умови місцезростання: Зростає на обводнених ділянках кислих мезотрофних боліт, на гіпнових та сфагнових плавах озер, рідше — на евтрофних осоковогіпнових болотах в угрупованнях союзів Rhynchosporion albae, Caricion lasiocarpae кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae та зрідка в угрупованнях кл. Oxycocco-Sphagnetea. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 15–30 см заввишки з вкороченими неповзучими кореневищами та довгими простертими вегетативними пагонами (столонами). Стебла тригранно-круглясті. Листки плескато-жолобчасті, коротші за стебло. Колосків 3–5, кожен у нижній частині з жіночими, у верхній — з чоловічими квітками (гінекандричні). Покривні луски гострі, іржасті, майже дорівнюють мішечкам. Плід — горішок. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне виявлення всіх існуючих місцезнаходжень у Придніпров’ї і створення природно-заповідних територій. Охороняють у Поліському, Черемському, Рівненському (всі ділянки) ПЗ, в Шацькому НПП, заказниках загальнодержавного значення «Нечимне», «Чахівський», «Згоранські озера», «Почаївський», «Вичівський», «Золотинський», «Сварицевицький», «Хиноцький». Заборонено зміна гідрологічного режиму, осушення боліт.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, ґрунтозахисне, торфоформуюче.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Прядко, 1980; Байрак, Стецюк, 2005; Балашев, Андриенко, Кузьмичев, Григора, 1982; Брадіс, Андрієнко, 1973; Орлов, 2005.