Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока піхвова
carex vaginata tausch


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: виду Рідкісний реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Аркто-бореально-альпійський вид, поширений циркумполярно в Арктиці; диз’юнктивно в горах Пн., Середньої та Сх. Європи, Кавказу, Малої Азії, Сибіру, Далекого Сходу, Пн. Америки. В Україні трапляється в альпійському поясі Карпат; пн. Центрального Полісся; пн. сх. Лівобережного Полісся. Адм. регіони: Жт, Кв, См, Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Усі популяції ізольовані, з дуже малими площами і чисельністю особин. На рівниній України їхня площа і чисельність скорочується. Єдина високогірна популяція на масиві Чорногора (г. Бребенескул) відзначається регресивним характером.
Причини зміни чисельності: Потерпає від випасання, рекреаційного навантаження, вирубування лісів.
Умови місцезростання: У Карпатах росте на високогірних луках, на рівнині — у сирих дубових і соснових лісах. У високогір’ї входить до складу угруповань союзу Seslerion variae; на рівнині виявлений в угрупованнях союзів Dicrano-Pinion, PinoQuercion. Гiгромезофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофiт. Трав’яний багаторічник з довгим кореневищем. Стебла 30–50 см заввишки, зі світло-бурими піхвами. Листки пласкі, 3–5 мм завширшки, коротші за стебла. Нижній покривний листок з піхвою до 2–3 см завдовжки. Суцвіття 10–20 см завдовжки, з 3–4 колосків. Верхній колосок у суцвітті чоловічий, булавоподібний, зі світло-іржавими яйцеподібними гоструватими покривними лусками. Решта колосків жіночі, довгасті, 1–2,5 см завдовжки, рідкоквіткові, на довгих ніжках. Покривні луски жіночих колосків коротші за мішечки, широко-яйцеподібні, іржаво-бурі, з зеленою серединною жилкою. Мішечки яйцеподібдні, голі, здутотригранні, 4–4,5 мм завдовжки, зеленкуватожовті, з тонкими малопомітними жилками, із зігнутим, двозубчасто-вищербленим носиком. Приймочок 3. Плід — горішок. Цвіте в травні–липні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно ввести у культуру, контролювати стан популяцій. Охороняють в Карпатському БЗ, Карпатському та «ДеснянськоСтарогутському» НПП. Заборонено порушення умов місцезростань, суцільні рубки лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Егорова, 1999; Панченко, Онищенко, 2003; Пан- ченко, Онищенко, 2003; Орлов, 2005