Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока лапкоподібна
carex pediformis c. a. mey.


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний, реліктовий, диз’юнктивно поширений вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський вид, поширений диз’юнктивно: Пн. (Арктика) і Сх. Європа, Кавказ, Сибір, Далекий Схід, Центральна (Монголія) і Сх. (Китай) Азія. В Україні зростає на Розточчі– Опіллі, Донецькому кряжі. Адм. регіони: Лв, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Популяції ізольовані, малочисельні, представлені окремими скупченнями особин, що мають значне проективне покриття.
Причини зміни чисельності: Стенотопний вид з вузькою екологоценотичною амплітудою, що лімітується природними (зміна еколого-фітоценотичних умов) і антропогенними (випасання худоби, витоптування) факторами.
Умови місцезростання: На сухих кам’янистих степових схилах пн. експозиції, крейдяних відслоненнях, в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Гелiофiт, мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемiкриптофiт. Трав’яний дернинний багаторічник з коротким кореневищем. Стебла 10–35 см заввишки, прямостоячі, з іржастобурими піхвами. Листки сіро-зелені, жорсткі, пласкі або з донизу загорнутими краями, 2–2,5 мм завширшки, коротші стебел. Нижній покривний листок з піхвою 1–2,5 см завдовжки і вузько-лінійною чи щетинкоподібною пластинкою. Суцвіття з 2–4 колосків. Верхній колосок чоловічий, булавоподібний, зі світло-іржавими покривними лусками. Решта колосків — жіночі, довгастолінійні, 1–2,5 см завдовжки, на ніжках, з яйцеподібними, гострими, світло-іржавими або світло-каштановими покривними лусками. Мішечки оберненояйцеподібні, конічні, опукло-тригранні, 3–3,5 мм завдовжки, жовтуваті або іржасті, блискучі, з потовщеними жилками, вздовж жилок волосисті, поступово звужені в носик. Приймочок 3. Плід — горішок. Цвіте в квітні–травні. Плодоносить у травні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій. Охороняють в НПП «Святі Гори». Заборонено порушення умов місцезростань, заліснення ділянок, розробка крейди.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Данилик, 1994; Егорова, 1999.