Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока девелла
carex davalliana smith (vignea davalliana (smith) rchb.)


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична, Центральна та Сх. Європа, Середземномор’я. В Україні поширений на Зх. та Малому Поліссі, у Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, Карпатах і на Прикарпатті. Адм. регіони: Вл, Рв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нормального типу з досить високою чисельністю та переважанням генеративних особин. На осушених деградованих ділянках спостерігається зменшення чисельності та збільшення частки старих (субсенільних і сенільних) особин. На девастованих вторинно заболочених площах торфокар’єрів формуються молоді ценопопуляції з лівостороннім віковим спектром.
Причини зміни чисельності: Надмірне (критичне) осушення біотопів або зміна режиму експлуатації їхніх угруповань.
Умови місцезростання: На рівнині росте в долинах річок й улоговинах, у горах — на пологих схилах з мокрими та вологими торфово-болотними ґрунтами, збагаченими карбонатами, а подекуди із помітним вмістом закисної форми заліза. Формує рідкісні зникаючі угруповання — асоціації Caricetum davallianae союзу Caricion davallianae. Трапляється в угрупованнях союзів Phragmition, Magnocaricion elatae, Calthion і Molinion. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна короткокореневищна дводомна рослина, 10–50 см заввишки. Формує щільні невеликі купини 10–20 см діаметром з численними тонкими прямостоячими стеблами. Листки нечисленні (2–3), ниткоподібні. Суцвіття з одного верхівкового колоска. Чоловічі колоски вузькоциліндричні, жіночі — широкоциліндричні. Покривні луски жіночих квіток довгастояйцеподібні, поступово загострені. Мішечки темнокоричневі, видовжено-ланцетні з потовщеними краями та шорсткуватим носиком, під час достигання разом з покривними лусками горизонтально або донизу відхилені від осі колоска. Приймочок 2. Плід — горішок. Цвіте в квітні–травні. Плодоносить у червні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території Карпатського БЗ, Шацького НПП, ПЗ «Розточчя», заказників «Волицький», «Верхобузькі болота» на Львівщині та інших об’єктів ПЗФ. Необхідно дослідити сучасні тенденції динаміки виду в умовах дії різних антропогенних чинників і проводити контроль за станом популяцій. Заборонено знищення місцезростань, порушення гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Алексеев, 1996; Андриенко, 1982; Данилик, 1994; Данилик, Антосяк, 1997; Егорова, 1999; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.