Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока буксбаума
carex buxbaumii wahlenb. (c. polygama schkuhr, non j.f.gmel.)


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний голарктичний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у Пн., Атлантичній, Центральній і Сх. Європі, на Кавказі, у Сибіру, Середній Азії та Пн. Америці. В Україні — на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах. Адм. регіони: Жт, Кв, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Усі популяції ізольовані, мають малі площі й чисельність особин з тенденцією до зниження. Для гірських популяцій характерний високий ступінь фрагментації просторової структури.
Причини зміни чисельності: Стенотопний вид з вузькою екологоценотичною амплітудою, що лімітована різними природними (зміна гідрологічних і фітоценотичних умов) та антропогенними (осушення боліт, випасання худоби, витоптування) чинниками.
Умови місцезростання: Росте в умовах надмірного зволоження на торфових осоково-мохових болотах, заболочених луках, в угрупованнях союзів Magnocaricion elatae, Molinion. Гiгрофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з довгим кореневищем. Стебла 30–70 см заввишки, прямостоячі, при основі з червонуватобурими сітчасто розщепленими піхвами. Листки сіро-зелені, плоскі, 2–3 мм завширшки, коротші стебел. Нижній покривний листок дорівнює суцвіттю або перевищує його. Суцвіття китицеподібне 5–7 см завдовжки, з 3–5 прямостоячих колосків, нижні на коротких (5–8 мм) ніжках. Верхній колосок булавоподібний або довгасто-яйцеподібний, гінекандричний (верхні квітки в колоску жіночі, нижні чоловічі). Решта — жіночі, яйцеподібні або довгасто-яйцеподібні. Покривні луски довгасто-яйцеподібні, іржаво-бурі, коричневі або пурпурово-коричневі з шилоподібним шорстким вістрям. Мішечки еліптичні, зеленкувато-білуваті, з широковищербленим двозубим носиком з відігнутими зубцями. Приймочок 3. Плід — горішок. Цвіте в травні– липні. Плодоносить у червні — липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ, низці заказників. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено порушення умов зростання, гідрологічного режиму, осушення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Торфо-ґрунтоформуюче, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації 1996; Егорова, 1999; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.