Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осока богемська
carex bohemica schreb. (c. cyperoides murr.)


Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий диз'юнктивноареальний євразійський вид з осередками на пд. сх. від межі суцільного ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична, Центральна, Пд. та Сх. Європа, пд. Сибіру та Далекого Сходу, Центральна та Сх. Азія. В Україні окремі осередки на Поліссі, у Лісостепу та на Розточчі. Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Хм, Кв, Дн, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції (Закарпатська обл., Ужгородський і Берегівський р-ни; Львівська обл., Яворівський р-н; Хмельницька обл., Славутський р-н; м. Київ; Дніпропетровська обл., Павлівський і Новомосковський р-ни; Харківська обл., Зміївський р-н; ІваноФранківська обл.) переважно малочисельні або кількість рослин значно змінюється по роках; деякі відомі раніше популяції вже зникли (наприклад, в окол. Києва), проте, останнім часом виявлено декілька нових локалітетів.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда виду. Освоєння берегових зон водойм, рекреаційне навантаження, зміни водного режиму, зокрема, осушення вологих луків, зарегулювання річок. Характерний вид асоціації Eleocharetum ovatae (кл. Isoеto-Nanojuncetea).
Умови місцезростання: Піщані та мулуваті вологі луки, береги озер та річок, інші алювіальні місцезростання. Алювіальний псамофіт. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна або дворічна трав'яна дернинна рослина до 30 см заввишки. Листки 2–3 мм завширшки. Колоски гінекандричні (маточкові квітки у верхній частині колоска, тичинкові — у нижній), багатоквіткові, зібрані у загальне щільне головчасте суцвіття 1,5–2 см діаметром, оточене 2–3(4) довгими покривними листками, які значно перевищують суцвіття. Мішечки сплющено-опуклі, видовжено-ланцетні, 7–9 мм завдовжки, по краю з вузьким зазубреним крилом, з довгим і вузьким відтягнутим, на верхівці глибоко двозубчастим носиком. Цвіте у травні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно (розростання дернин).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території ПЗ «Розточчя». Рекомендований пошук та обстеження сучасних існуючих популяцій та створення ботанічних заказників. Заборонено порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Прядко, Недоруб, Антосяк, 1999; Его- рова, 1999; Кіш, Данилик, Проць, 2005; ЧКУ, 1996.