Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тюльпан скіфський
tulipa scythica klokov et zoz (~ t. biebersteiniana schult.f. s.l.)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Вузькоендемічний вид, споріднений з T. biebersteiniana Schult.f.
Ареал виду та його поширення в Україні: В Україні на пд. Лівобережного Степу, у межиріччі р. Дніпра і Молочної, в єдиному місцезнаходженні — БЗ «Асканія-Нова». Адм. регіон: Хс.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, щільністю до 120 особин на 1 м2. У повночленних вікових спектрах переважають генеративні особини. Відновлення популяцій відбувається переважно насіннєвим шляхом.
Причини зміни чисельності: Знижена конкурентноспроможність, генетична одноманітність популяцій, наявність трав’яної підстилки у місцях зростання на заповідних територіях, що утруднює насіннєве поновлення, а з іншого боку розораність південних причорноморських степів.
Умови місцезростання: Росте на території Великого Чапельського, Агайманського та Бернашівського подів по периферії днищ та в інших дрібних подах (по всій території). Угруповання асоціації Carici praecoxi-Elytrigietum pseudocaesii (кл. FestucoLimonietea). Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 20–35 см заввишки. Цибулини з темно-бурими, майже чорними суцільними твердими оболонками, луски від середини до верху зі смужками рудуватих щетинок, з суцільним кільцем густих щетинок навколо денця; часто цибулини розміщені одна над одною, чоткоподібно. Листки вузьколінійноланцетні, верхній — з коротковійкуватим кінчиком, здебільшого спрямовані косо вгору, часто перевищують квітку. Квітки поодинокі (рідко по 2–4), неяскраво-жовті, 18–35 мм завдовжки. Зовнішні листочки оцвітини не більше як у 1,5 раза вужчі від внутрішніх, зовні зеленкуваті, рідко з червонуватим віддтінком, на верхівці трохи війчасті. Коробочка до 20 мм завдовжки. Цвіте у квітні, плодоносить у травні–червні. Розмножується переважно насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в БЗ «Асканія-Нова». Рекомендується запровадити моніторинг природних популяцій виду та контроль за зміною їх демографічних показників, культивування в ботанічних садах, ввести в культуру та використовувати як вихідний матеріал у селекції декоративних тюльпанів, дотримання умов охорони в заповідних територіях. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання, розорювання ділянок подів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в дендропарку БЗ «АсканіяНова».
Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне.
Джерело: Основні джерела інформації Зоз, Клоков, 1935; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.