Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тюльпан дібровний
tulipa quercetorum klokov et zoz (t. biebersteiniana schult.f. s.l.)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий
Наукове значення: Ендемічний вид, представник складного видового комплексу T. biebersteiniana s.l.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у лісостеповій і степовій зонах від басейну Пд. Бугу до пониззя Дону та у Передкавказзі. В Україні — Правобережний та Лівобережний Лісостеп і Степ (крім пд. регіонів). Адм. регіони: Кв, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні з дифузною або груповою просторовою структурою, чисельні, або представлені невеликими групами особин. Віковий спектр лівосторонній, повночленний, популяції інвазійні.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, зведення лісів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети.
Умови місцезростання: Заплавні діброви, байрачні ліси, чагарники. Типовий вид угруповань класу QuercoFagetea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 25–40 см заввишки. Цибулини з світло-бурими зовнішніми оболонками, з пучками щетинок навколо денця. Листки лінійні, з тупуватою верхівкою, направлені косо вгору, 8–23 см завдовжки, 0,3–2,2 см завширшки. Квітки поодинокі, 25–35 мм завдовжки, яскраво-жовті, рідко рожевуваті або білі. Зовнішні листочки оцвітини за шириною у 1,5–2 рази вужчі за широкояйцеподібні внутрішні. Плід видовжена коробочка до 25 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та вегетативно (цибулинами).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, НПП «Святі Гори» та у багатьох інших територіях природно-заповідного фонду. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань виду, суцільні рубки лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альо- хін, 1999; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кучеревський, 2001; Определитель высших рас- тений Украины, 1987; Остапко, 1997, 2001; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.