Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тюльпан гранітний
tulipa graniticola (klokov et zoz) klokov (~ t. biebersteiniana schult.f. s.l.)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вузькоендемічний вид, споріднений з T. biebersteiniana Schult.f. s. str.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Приазов’я, Придніпров’я. В Україні — Приазовська височина. Адм. регіон: Дц, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні з дифузним або груповим типом розміщення особин. Щільність популяцій 5–30 особин на 1 м2. Вікові спектри лівосторонні, абсолютно переважають особини прегенеративного періоду розвитку. Вегетативне поновлення інтенсивне, насіннєве — задовільне.
Причини зміни чисельності: Вузька ареальність виду, генетична одноманітність популяцій. Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування гранітів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети.
Умови місцезростання: Гранітні (рідко пісковикові) відслонення, кам’янисті степи. В угрупованнях петрофітного степу, на щебенястих ґрунтах. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 20–35 см заввишки. Цибулини з темнобурими оболонками та суцільним кільцем густих щетинок навколо денця. Листки лінійноланцетні, з гострою верхівкою, здебільшого дугоподібно вигнуті вгору або назовні. Квітки поодинокі, рідко по 2–3 (ssp. bestashica Klokov et Zoz), жовті, 17–35 мм завдовжки, яскраві, часто зовні з рожево-бузковим віддінком. Зовнішні листочки оцвітини вужчі, ніж внутрішні, часто у 1,5 раза. Листочки оцвітини найширші нижче середини. Коробочка до 20 (25) мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та вегетативно цибулинами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у відділенні «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ, заповіднику «Хортиця», РЛП «Половецький степ», заповідних урочищах «Василівка», «Гречкино №1», «Гречкино №2», «Ліс на граніті», пам’ятці природи «Чердакли». Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати в ботанічних садах, ввести в культуру, використовувати як вихідний матеріал у селекції декоративних сортів тюльпанів, дотримання умов охорони в заповідних територіях. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання (добування гранітів, випасання худоби, інші впливи господарської діяльності).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. M.М. Гришка HAH України та в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Зоз, Клоков, 1935; Каталог растений Донецкого ботанического сада, 1988; Каталог растений Центрального ботаничес- кого сада им. Н.Н. Гришко, 1997; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 1997, 2001;