Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рябчик малий
fritillaria meleagroides patrin ex schult. et schult.f. (f. longifolia steven ex ledeb., nom. illeg.)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Європейсько-західно-сибірський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: У середній та пд. смузі Сх. Європи, на пд. Зх. Сибіру, Алтаї, у Середній Азії. В Україні — Лівобережний Лісостеп та Степ (спорадично), Правобережний Лісостеп та Степ (поодиноко). Адм. регіони: Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Хc, Зп.
Чисельність та структура популяцій: На Лівобережжі популяції досить чисельні, але поступово зменшуються; в інших районах України вид майже зник. У СтаничноЛуганському відділенні Луганського ПЗ і НПП «Святі Гори» популяції численні, повночленні, структура інших популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Порушення умов зростання: розорювання заплав, докорінне та поверхневе поліпшення лук, випасання худоби; зривання на букети, викопування цибулин.
Умови місцезростання: Зростає на вогких луках у заплавах річок, зрідка у степових подах. Найкраще почуває себе в лучних угрупованнях кл. Molinio-Arrenatheretae, зрідка поодинокі екземпляри трапляються в лучно-степових угрупованнях союзу Fragario viridis-Trifolion montani. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 20–70 см заввишки. Цибулина яйцеподібно-куляста, з бурою оболонкою. Стебло з 5–8 вузьколінійними, жолобчастими, загостреними, спірально розташованими листками. Квітки 25–35 мм завдовжки, зазвичай поодинокі, повислі, брудно-пурпурові, всередині жовтуваті з темними плямами, які утворюють невиразний шаховий малюнок, зовнішні листочки оцвітини довгасті або довгасто-еліптичні, внутрішні — довгастообернено-яйцеподібні. Плід — довгаста тупотригранна, гострокінчаста коробочка до 2,5 см завдовжки і 1,5 см завширшки. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в БЗ «Асканія-Нова», Луганському ПЗ, НПП «Святі Гори», ряді РЛП, заказників та пам’яток природи загальнодержавного та місцевого значення. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду. Заборонено збирання рослин, розорювання річкових заплав, надмірний випас худоби, викошування лук у першій половині літа.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кучеревський, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Тарасов, 1983; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.