Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рябчик гірський
fritillaria montana hoppe (f. orientalis auct. non adam)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Пд.-європейсько-балканський вид на пн.-сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Причорномор’я (Молдова, Румунія), Балканський п-ів. В Україні відомий з ізольованих оселищ у Середньому та Пд. Придністров’ї. Адм. регіони: Чц, Хм, Од.
Чисельність та структура популяцій: Популяції між c. Устя і Велика Слобідка (Хмельницька обл.) і в ур. Шебутинський Яр (с. Шебутинці) налічують по 1 тис. особин кожна, а з окол. с. Михайлівка та м. Сокиряни (Чернівецька обл.) — по декілька тисяч особин. В усіх популяціях переважають догенеративні групи. Стан популяції поблизу смт. Біляївка Одеської обл. невідомий.
Причини зміни чисельності: Найбільше потерпає від збирання рослин на букети, викопування цибулин, рекреаційного впливу. Особливо загрозливим є стан популяцій у Хмельницькій обл.
Умови місцезростання: На схилах різного ступеня крутизни, пд., зх. та сх. експозицій з сухими або помірно зволоженими дерново-карбонатними або вилуженими чорноземами, іноді — рендзинами, на вапняках, мергелях, гіпсах. Росте в лісах, на лісових галявинах, узліссях, серед чагарникових заростей та у складі лісокультур листяних порід. Компонент травостою (іноді співдомінант весняної синузії) угруповань кл. Querco-Fagetea, Robinietea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 20– 55 см заввишки. Бульбоцибулина куляста, до 2 см завширшки. Стебло прямостояче, з лінійно-ланцетними або ланцетними листками. Верхні три листки зближені під квіткою, решта чергові або зближені по два, закручені. Квітки поодинокі (зрідка по 2), поникаючі. Оцвітина широка, дзвоникоподібна, коричнево-пурпурова, усередині жовтувата з шаховим малюнком. Плід оберненояйцеподібна коробочка, біля основи звужена в коротку ніжку. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у травні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включена до Додатку І Бернської конвенції. Охороняють в НПП «Подільські Товтри», ландшафтному заказнику «Шебутинський Яр» (Чернівецька обл.). Необхідно взяти під охорону всі оселища виду, контролювати стан популяцій, культивувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, викопування рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічному саду Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Любінська, 2000; Определитель высших растений Молдавской ССР, 1975; Собко, 1992; Судинні рос- лини флори Чернівецької області, 1999; ЧКУ, 1996; Topa, 1936.