Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

еритроній собачий зуб
erythronium dens-canis l. (e. dens-canis l. subsp. albiflorum kricsf., e. maculatum dc.)


Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Середземноморсько-середньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична та Середня Європа, Середземномор’ я. В Україні — Карпати та Передкарпаття. Відокремлені локалітети існують у Пн. Поділлі та Центральному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: У Карпатах та Прикарпатті зустрічається окремими групами невисокої щільності, зрідка — щільними заростями. У Центральному Поліссі — щільність незначна. Чисельність популяцій зменшується, в окремих локалітетах вид зник.
Причини зміни чисельності: Інтенсивне ведення лісового господарства (рубки), зривання на букети, викопування цибулин, зміна гідрологічного режиму.
Умови місцезростання: У Карпатах у передгірних дубово-грабових і гірських букових, буково-грабових, буководубових лісах, чагарниках. Переважно на висоті 200–1200 м н.р.м., окремі локалітети зафіксовані у субальпійському поясі. У Центральному Поліссі зростає у дубових, дубово-грабових, зрідка у сосново-дубових добре зволожених лісах. Займає екотонні угруповання на межі класів Quercetea robori-petraeae та союзу AlnoUlmion (кл. Querco-Fagetea). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна рослина, ефемероїд. Цибулина яйцеподібно-циліндрична з 2–3 сидячими виводковими цибулинками, що своїм виглядом нагадують собачі зуби. Стебло пряме, 10–20 см заввишки, вгорі з однією, зрідка з двома пониклими квітками; в нижній половині — з двома майже супротивними листками. Листки яйцеподібно-ланцетні або довгасто-ланцетні, сизо-зелені, пурпурово-крапчасті, при основі звужені в черешок. Листочки оцвітини ланцетні або лінійно-ланцетні, до 30 мм завдовжки, 8–10 мм завширшки, рожеві або фіолетові, зрідка майже білі, при основі з білими або рудими плямками. Цвіте у березні–квітні, плодоносить у кінці травня. Розмножується насінням та вегетативно (дочірніми цибулинками).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карпатському БЗ, заказнику «Довгий брід» (Житомирська обл.). Слід відновити заказник біля с. Чемеринці (Перемишлянський р-н, Львівська обл.), контролювати стан популяцій. Заборонено викопування, збирання, продаж рослин, проведення суцільних рубок лісу, порушення гідрологічних умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботсаду ім. М.М. Гришка НАН України, ботасаду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка, ботсаду Ужгородського національного університету.
Господарське та комерційне значення: Цінний декоративний вид.
Джерело: Основні джерела інформації Вайнагій, 1964; Каталог раритетного біорізнома- ніття..., 2002; Комендар, 1974; Комендар, Грицак, Неймет, Стойко, 1976; Комендар, Неймет, 1980; Ко- мендар, Скунць, Гнатюк, 1985; Котов, 1962; Орлов, 2002, 2005; Орлов, Сіренький,