Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

їжача голівка вузьколиста
sparganium angustifolium michx. (s. affine schnizl., s. natans l. var. angustifolium (michx.) pursh, s. simplex huds. var. angustifolium (michx.) torr.)


Таксономічна належність: Родина Їжачоголівкові — Sparganiaceae (Typhaceae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий ґляціальний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид з циркумбореальним ареалом. У Європі поширений в Скандинавії, пн. заході Британських о-ів, в горах Середньої Європи, пн. Балкан та Іберійського п-ова. В Україні було відоме єдине оселище в Українських Карпатах (в о. Герешаска на хребті Свидовець). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Після повідомлення K. Domin про знахідку в о. Герешаска, зростання виду в цьому озері більше не відмічалось. Можливо, вид зник, скорочення популяцій цього виду прослідковується у всіх Карпатах. Необхідно провести спеціальний пошук та з’ясувати сучасний стан популяції.
Причини зміни чисельності: У зв’язку з вузькою еколого-ценотичною амплітудою лімітуючими є будь-які зміни водного режиму та хімізму води (евтрофікація, гумізація озера); вплив надмірної рекреації.
Умови місцезростання: Високогірне неглибоке (до 1,2 м) озеро на висоті 1577 м н.р.м. з оліго-мезотрофними умовами, низькою температурою та низькою жорсткістю води. У Карпатах вид зростає в угрупуванні союзу Littorellion uniflorae, зі збідненим видовим складом. Гідрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Багаторічна укорінена водна трав’яна рослина. Стебло при висоті вище рівня води плаває на поверхні, до 100 см завдовжки, рідше (при низькому рівні води) прямостояче, 5–60 см заввишки. Листки плоскі, до 5 мм завширшки, до основи звужені, на кінці загострені, без кіля, до 1(2–2,5) мм завдовжки, зазвичай плаваючих на водній поверхні. Стебло в суцвітті нерозгалужене, жіночих голівок 1–3(4), віддалених одна від одної, нижні голівки часто на короткій ніжці; чоловічих голівок 1–2(3), тісно зближених, які часто спливають на поверхню. Плоди еліпсоїдні, темні, на коротких ніжках, на верху звужені, зазвичай, стерильні. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується генеративно та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідний пошук рослин та моніторинг сучасного стану популяцій. У випадку підтвердження необхідне обмеження рекреаційного навантаження. Заборонено зміну гідрологічного режиму озера.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, біоіндикатор чистих вод.
Джерело: Основні джерела інформації Определитель высших растений Украины, 1987; Čeřovský, Feráková, Holub, Maglocký, Procházka, 1999; Domin, 1929; Margittai, 1934; Mirek, Piękoś- Mirkowa, 2008; Müller-Doblies, Müller-Doblies, 1977, Polska čzervona kniega rošlin, 2