Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

псевдорхіс білуватий (лейкорхіс білуватий)
pseudorchis albida (l.) a.löve et d.löve (leucorchis albida (l.) e.mey.; satyrium albidum l.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний циркумполярний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ареал диз’юнктивний (Європа, Середземномор’я, Пн. Азія, сх. Пн. Америки). В Україні проходить пд.-сх. межа поширення виду: Карпати, Мале Полісся (пд. Рівненської обл.). Адм. регіони: Рв, Лв, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції різні за чисельністю, але переважно кількість особин не перевищує 100, їх структура потребує вивчення.
Причина зміни чисельності: Надмірний випас, корінне та поверхневе поліпшення та осушення лук, сильватизація екотопів.
Умови місцезростання: У Карпатах трапляється переважно у лісовому та субальпійському поясах, росте на вологих луках, задернованих кам’янистих схилах, рідше серед криволісся, на кислуватих ґрунтах, переважно в угрупованнях кл. Nardo-Callunetea та Molinio-Arrhenatheretea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10– 30 см заввишки. Бульби глибоко пальчастороздільні. Стебло прямостояче, циліндричне, біля основи з 4–5 листками, нижні листки довгасто-обернено-яйцеподібні, верхні — ланцетні. Суцвіття щільне, циліндричне, колосоподібне, з численними дрібними жовтувато-білими квітками; приквітки ланцетні, коротші за квітки. Листочки оцвітини зібрані в дзвоникуватий або майже кулястий шолом, тупуваті, до 3,5 мм завдовжки, бічні зовнішні листочки косо-яйцеподібні, середній яйцеподібний, увігнутий, два внутрішні нерівнобічні, довгасто-яйцеподібні. Губа трилопатева, бічні лопаті лінійно-ланцетні, середня тупувато-циліндрична, ширша й довша за бічні. Шпорка циліндрична, на верхівці потовщена, тупа, майже втричі коротша від зав’язі. Зав’язь скручена, сидяча, довша за оцвітину. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку II CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, «Сколівські Бескиди», «Синевир », Карпатському та Ужанському НПП. Необхідний контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, зміна гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічному саду Львівського національного університетуту ім. І. Франка.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрамеева, Денисова, Никитина та ін., 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; ЧКУ, 1996.