Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плодоріжка рідкоквіткова (зозулинець рідкоквітковий)
anacamptis laxiflora (lam.) r.m. bateman, pridgeon et m.w. chase (orchis laxiflora lam.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид на пн. межі ареалу, має складний цикл розвитку.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейсько-середземноморський вид (Центральна і Сх. Європа, Крим, Кавказ, Середня Азія, Середземномор’я, Мала Азія, Іран). В Україні зростає в Закарпатті, Карпатах, в Лісостепу, Степу, Криму — дуже рідко. Адм. регіони: Чн, См, Зк, Чк, Кд, Хр, Од, Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, кількість їх зменшується. Чисельність виду в популяціях невідома, структура не досліджена.
Причини зміни чисельності: Знищення біотопів, осушення боліт, випасання та викошування, зривання на букети та викопування бульб.
Умови місцезростання: Вологі й заболочені луки, пониження, узлісся, галявини, вздовж рівчаків. У Карпатах росте в угрупованнях союзу Calthion кл. MolinioArrhenatheretea, союзу Magnocaricion elatae кл. Phragmiti-Magnocaricetea, союзу Eriophorion latifolii кл. Oxycocco-Sphagnetea, віддає перевагу багатим ґрунтам. У Закарпатті росте в угрупованнях кл. Oxycocco-Sphagnetea, Scheichzerio-Cariceta nigrae, союзу Caricion gracilis кл. Phragmiti-Magnocaricetea, асоціації Narcisso-Nardetum strictae кл. Nardo-Callunetea. У Лісостепу по окрайках боліт. У Криму трапляється у вологих улоговинах. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 15–70 см заввишки. Бульби яйцеподібні або довгастояйцеподібні. Стебло улиснене. Листки лінійно-ланцетні, стеблообгортні при основі, догори спрямовані. Суцвіття колосоподібне, з 5–10 квіток. Приквітки дорівнюють зав’язі. Квітки великі, фіолетові або пурпурові. Губа широко обернено-яйцеподібна, до основи звужена, дволопатева. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Ступінь природного поновлення незадовільний.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до переліку CITES. Охороняють в Чорноморському БЗ, Ужанському НПП. Необхідно запровадити контроль за станом популяцій та створити заказники в лісостепових районах, на інших територіях, де поширений вид. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Заборонено збирання, порушення умов місцезростання, зміну гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зрідка вирощують у ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізноманіття..., 2002; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Собко, Гапоненко, 1996; ЧКУ, 1996, Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985.