Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плодоріжка болотна (зозулинець болотний)
anacamptis palustris (jacq.) r.m. bateman, pridgeon et m.w. chase (orchis palustris jacq.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий
Наукове значення: Рідкісний вид із складною біологією розвитку.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середньо-пд.-європейський вид (помірна зона Європи, Середземномор’я, Мала Азія, Кавказ). В Україні — Карпати, Полісся, Лісостеп, Степ (рідко), Крим. Наводиться також для Розточчя і Опілля, але без конкретних місцезростань. Адм. регіони: Вл, Кв, См, Ів, Зк, Чц, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Лг, Од, Мк, Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, інколи досить великі (до 200 особин), але у зв’язку з осушенням боліт їх кількість і розміри скоротилися. Переважають генеративні та дорослі вегетативні особини. В зх. обл. наводиться до 20 місцезростань.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт, викошування лук, випасання, рекреаційне навантаження, збирання квітучих рослин, викопування, сільськогосподарське освоєння земель.
Умови місцезростання: В Карпатах — в поясі дубових, букових, ялицевих і смерекових лісів в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea. У Закарпатті — в передгірському та нижньому гірському поясах, на вологих луках, серед чагарників, на пониженнях, в долинах річок в угрупованнях кл. Phragmiti — Magnocaricetea, Molinio — Arrhenatheretea та Nardo-Callunetea. В рівнинних лісових, лісостепових та кримських степових р-нах — на перезволожених луках, подах, по краях рівчаків, боліт, серед вологих чагарників в лучних угрупованнях кл. MolinioArrhenatheretea. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 18–30 см заввишки. Бульби овальні. Стебло порожнисте, вкрите лінійно-ланцетними листками. Суцвіття колосоподібне, негусте. Квітки великі, пурпурові. Губа неглибоко трилопатева, розпростерта, 8–12 мм завдовжки, середня лопать широка, перевищує бічні, на верхівці трилопатева. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до переліку CITES. Охороняють у Чорноморському та Карпатському БЗ, Канівському, Ялтинському гірсько-лісовому, Дніпровсько-Орільському ПЗ, Шацькому, «Вижницькому», «Подільські Товтри» і «Святі гори» НПП. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Заборонено збирання рослин і порушення екотопів (осушення).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зрідка вирощують в ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Заверуха, Андриенко, Про- топопова, 1983; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Кучеревський, 2001; Остапко, 2001; Собко, 1989; Собко, Гапоненко, 1996; ЧКУ, 1996; Vlčko, Ditĕ, Kolnik, 2003.