Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

офрис комахоносна
ophrys insectifera l. (o. myodes (l.) jacq., o. muscifera huds.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий європейсько-середземноморський вид в ізольованих локалітетах на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Зх. та Атлантична Європа, зх. частина Сх. Європи, Балкани. В Україні був відомий з чотирьох місцезростань на Розточчi й Опiллi, траплявся зрідка на Пн. Подiллi, у Прикарпатті, Зовнішніх Карпатах, наводиться для Закарпатської (Ґорґани) та Чернівецької (Прикарпаття) областей. Крім локалітету на Опіллі, усі решта відомі лише за літературними даними. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: На сьогодні невідома. Протягом останніх майже 100 років рослини не знаходили у відомих оселищах, можливо, зникли.
Причини зміни чисельності: Зміни режиму територій, випасання худоби, випалювання, можливо — зміни стану популяцій комах-консортів.
Умови місцезростання: Світлі ліси, узлісся, вогкуваті луки на схилах на карбонатному підґрунті. Здебільшого в угрупованнях, зі значною участю термофільних лучних і лучно-степових елементів. Угруповання кл. Molinio-Arrhenatheretea, Trifolio-Geranietea. Мезофіт, факультативний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Бульби кулясті або еліптичні, рослини 20–35 см заввишки, у нижній частині з 2–3 листками. Листки довгасто-ланцетні або довгасті, гострі або тупуваті, сизувато-зелені; верхній обгорнений довкола стебла у вигляді піхви. Колос з 2–10 (рідко з більшою кількістю) квіток, рідкий; приквітки трав’яні, лінійно-ланцетні, загострені, нижні довші від квітки, верхні однакової довжини із зав’яззю. Зовнішні листочки оцвітини довгасто-яйцеподібні, світо-зелені, з трьома жилками; верхній — увігнутий; внутрішні бокові значно коротші, лінійні, з відігнутими назад краями, з однією жилкою, дрібно-опушені, червонобурі. Губа довгасто-оберненояйцеподібна, трилопатева, з двома маленькими боковими лопатями й середньою більшою, на кінці виїмчастою лопаттю, пурпурово-бура, бархатиста, з квадратною голубуватою голою плямою посередині. Цвіте в червні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку II CITES. Один з відомих локалітетів знаходиться на території пам’ятки природи місцевого значення «Чортова гора» в Івано-Франківській обл. Решта локалітетів, для яких наводився вид, знаходяться поза природоохоронними територіями. Необхідні подальші ретельні пошуки виду в природних оселищах. Заборонено збирання рослин, порушення умов виростання, терасування, заліснення схилів, проведення інтенсивного випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; Флора Европейской части СССР, 1976.