Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

любка зеленоквіткова
platanthera chlorantha (cust.) rchb. (orchis chlorantha cust.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Європейсько-середземноморський вид зі складною біологією розвитку.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Середземномор’я, Крим, Кавказ, Мала Азія. В Україні — Карпати, Розточчя, Опілля, Полісся, Лісостеп, Степ (рідко), Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочислені, з порушеною структурою, представлені невеликими групами по 3–4 особини на м2; в окремих локалітетах — з повночленними віковими спектрами, які нараховують до 100 особин.
Причини зміни чисельності: Рубки лісів, руйнування біотопів, внаслідок господарської діяльності.
Умови місцезростання: У Карпатах в листяних та хвойно-листяних лісах, переважно на вапнякових, нерідко на опідзолених ґрунтах (нейтральних та слабокислих) в угрупованнях кл. Quercetea robоri– petraea, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, в Криму — в пухнастодубових (Quercetea pubescenti-petraeae) і соснових лісах (EricoPinetea). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30–60 см заввишки. Бульби овальні або яйцеподібні. Стебло гранчасте. Два великих еліптичних листки розміщені при основі стебла, вище — 2–3 піхви з невеликими пластинкою. Суцвіття — довгий, циліндричний, негустий колос. Квітки без запаху, великі, зеленкувато-білі, пиляки розміщені під кутом, шпорка булавоподібно потовщена. Цвіте в травні–липні (один раз на 2–3 роки), плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення задовільний.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку II CITES. Охороняється в Канівському, Кримському, «Мис Мартьян», Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, «Розточчя», «Медобори» ПЗ, в Карпатському, «Синевир», «Подільські Товтри», Яворівському, «Деснянсько-Старогутському», «Сколівські Бескиди» НПП. Потребує режимів заповідності та заказного. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Нікітському ННЦ УААН, Українського державного лісотехнічного університету та ін.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Вахрамеева, Денисова, Никитина та ін., 1991; Загульський, 1991; Каталог раритетного біорізн., 2002; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Кучеревський, 2001; Малиновський, Царик, Кияк та ін., 2002; Остапко,