Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лімодор недорозвинений
limodorum abortivum (l.) sw. (orchis abortiva l.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Середземноморський вид на пн. межі ареалу, зі складною біологією розвитку, пов’язаною з симбіомікотрофним способом існування.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. Європа, Крим, Кавказ, Мала Азія, Пн. Африка. В Україні — Гірський і Пд. берег Криму. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Рослини трапляються спорадично, поодиноко та невеликими групами. Популяції складаються тільки з генеративних особин, всі інші вікові стадії проходять під землею, оскільки рослина напівсапрофітна (симбіомікотрофна).
Причини зміни чисельності: Порушення біотопів, зокрема вирубування лісів, рекреація.
Умови місцезростання: Світлі дубові, фісташкові, ялівцеві, соснові та сосново-дубові ліси на сухих бурих та коричневих ґрунтах. Трапляється серед чагарників, на узліссях, переважно на багатих на вапно ґрунтах. Угруповання кл. Quercetea pubescentis-petraeae, Erico-Pinetea, найбільш ксерофітні угруповання кл. Querco-Fagetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна кореневищна напівсапрофітна рослина 40–80 см заввишки. Стебло прямостояче, листки у вигляді піхв зеленувато-фіолетові. Квітки великі (до 5 см у діаметрі) фіолетові, зібрані у довгу прямостоячу китицю. Цвіте у травні–червні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в ПЗ Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському, Карадазькому, «Мис Мартьян», ряді інших заповідних об'єктів. Необхідно контролювати стан популяцій, дослідити характер їх відновлення. Заборонено порушення умов місцезростань, збирання рослин, рубки.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.