Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

коручка ельбська (к. пізньоквітуча)
epipactis albensis nováková et rydlo


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві (Орхідні) — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Європейський вид на пд.-сх. межі диз’юнктивного ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна Європа: Чехія, Німеччина (зх. межа ареалу), Польща (пн.-сх. межа), Зх. Словаччина. В Україні — на Закарпатті. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Вперше виявлено в 1997 р., зараз відомо дев’ять локалітетів: п’ять — у заплаві р. Боржава між с. Великі Береги, Шаланки та Квасово; три — у заплаві р. Латориця біля сc. Малі Гаївці та Чомонин, один — у заплаві р. Уж, у межах м. Ужгород). Локальні популяції від кількох до 100–200 особин, щільністю 1–3 особини на 100–150 м2. Чисельніші популяції приурочені до старовікових (>120 років) деревостанів. Кількість особин у локалітеті може значно змінюватися залежно від вегетаційного періоду та гідрологічного режиму річки (тривалості та інтенсивності повеней).
Причини зміни чисельності: Рідкість екотопів відповідного типу, руйнування природних екотопів, зокрема, суцільне вирубування, осушення заплавних екосистем.
Умови місцезростання: Трапляється у низинних заплавних дубовоясеневих лісах у межах 100–140 м н.р.м. на лучно-буроземних і дерново-буроземних ґрунтах з різним ступенем оглеєння. Належить до складу асоціацій Fraxino pannonicaeUlmetum, Carici remotae-Fraxinetum, Fraxino pannonicae-Carpinetum, а інколи Fraxino angustifoliae-Alnetum glutinosae (союз Alnion incanae кл. Querco-Fagetea) та Salici-Populetum (кл. Salicetea purpureae). Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина (3,5) 10–30 (45) см заввишки. Кореневище коротке. Стеблові листки яйцеподібно-ланцетні або ланцетні. Суцвіття 1,5–12,5 см завдовжки, складається, переважно, з 2–15 (інколи 20) квіток. Квіти біло-зеленуваті або жовтуватозеленуваті. Цвіте у липні–серпні, інколи до середини вересня, плодоносить у серпні-жовтні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в заповідному ур. «Боржава», пам’ятці природи загальнодержавного значення «Атак» та в орнітологічному заказнику загальнодержавного значення «Великодоброньський» загальною площею понад 2000 га (Закарпатська обл.). Проте більшість локалітетів є поза межами цих об’єктів. Потребує проведення відповідних охоронних заходів у всіх місцях наявності виду, пошуку нових оселищ, уточнення поширення виду в Україні. Доцільно культивувати у ботанічних садах, проводити моніторинг популяцій та пошуки нових оселищ. Заборонено збирання рослин, вирубування лісів, порушення умов гідрологічного режиму, осушення ділянок.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Bernacki, 2001; Procházka, Rydlo, Potůček, 1999.