Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

коручка дрібнолиста
epipactis microphylla (ehrh.) sw. (serapias microphylla ehrh.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Європейсько-середземноморський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна та Атлантична Європа, Середземномор’я, Мала Азія, Кавказ. В Україні — Гірський Крим, раніше відмічали на Закарпатті і в Карпатах. Адм. регіони: Зк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Росте поодиноко, або популяції нараховують до кількох десятків особин. За віковою структурою популяції нормальні і регресивні неповночленні з правостороннім віковим спектром, переважають генеративні особини.
Причини зміни чисельності: Порушення екотопів, зокрема вирубування лісів.
Умови місцезростання: Тінисті букові та дубові, інколи заходить у світлі соснові ліси, галявини, узлісся. Трапляється на багатих на гумус вапнистих ґрунтах. Угруповання класів Querco-Fagetea, Quercetea pubescentis-petraeae, зрідка — Erico-Pinetea. Мезофіт, умброфіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 17–40 см заввишки. Кореневище коротке. Стебло прямостояче, у верхній частині короткоопушене. Стеблові листки маленькі, ланцетні, яйцеподібно-ланцетні, набагато коротші за меживузля. Суцвіття однобока, негуста китиця. Квітки двох типів — невеликі автогамні без запаху та великі алогамні зі слабким запахом гвоздики. Цвіте у червні– липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Необхідно виявити і вивчити всі місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій. Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому і Кримському ПЗ та ряді заказників. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, вирубування лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.