Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

коральковець тричінадрізаний
corallorhiza trifida châtel. (c. neottia scop., c. innata r.br., ophrys corallorhiza l.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісна рослина. Єдиний представник роду у флорі України. Сапрофітна (симбіомікотрофна) орхідея зі складною біологією розвитку.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид, поширений в помірному поясі Євразії і Пн. Америки. В Україні на пд. межі ареалу, трапляється в Карпатах, Розточчі, Опіллі, на Поліссі, в Правобережному Лісостепу та Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Зк, Чц, Тр, Хм, Вн, Пл, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, від кількох до 2–3 десятків особин, зрідка до 1–3 сотень (на Поліссі); кількість їх зменшується.
Причини зміни чисельності: Витоптування, випасання, пожежі й осушення, в меншій мірі — вирубування лісів, зміна природних лісових масивів штучними, та підтоплення.
Умови місцезростання: Тінисті сирі ліси, зокрема ділянки з розрідженим трав’янистим або моховим покривом, заболочені галявини і луки, серед чагарників, по краях боліт. Зростає на бідних кислих та слабко кислих ґрунтах від середньосухих до вологих і сирих, у затінених місцях та напівтіні, рідше при повному освітленні, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea (союзи Fagion sylvaticae, LuzuloFagion) та Vaccinio-Piceetеa (в смеречинах порядку Vaccinio-Piceetalia excelsae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна жовтувато-зелена рослина, 10–20 (25) см заввишки. Типовий симбіомікотроф з підземним коралоподібно розгалуженим кореневищем. Стебло майже безлисте, в нижній частині має 3–4 лускоподібних листки. Суцвіття негусте, з 3–12 квіток. Приквітки дуже маленькі, блідо-жовті, плівчасті. Квітконіжки скручені, значно коротші від зав’язі. Квітки зеленкуваті. Листочки оцвітини видовжено-ланцетні, 4–6 мм завдовжки, жовтувато- або зеленкувато-білуваті, інколи з червонувато-бурими верхівками, губа довгаста або овальна, трилопатева, з невеликими бічними лопатями, при основі з червонуватими смужками і цятками. Цвіте в червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується переважно насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку II CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, «Розточчя», «Медобори», «Черемському», Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, Карпатському та «Подільські Товтри» НПП. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено збирання рослин, вирубка лісів, випасання, організація місць рекреації.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Загульський, 2001; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Смик, Бортняк, 1988; Собко, 1989; ЧКУ, 1996.