Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозульки травневі (пальчатокорінник травневий)
dactylorhiza majalis (rchb.) p.f.hunt et summerhayes s.l. (orchis majalis rchb., nom. conserv.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Середземноморсько-європейський аллотетраплоїдний (2n=80) вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Атлантична і Середня Європа, Середземномор’я. В Україні — Карпати, Передкарпаття, лісова, лісостепова і степова (дуже рідко) зони, Пд. макросхил Гірського Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Хр, Лг, Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: У Карпатах популяції досить чисельні, у решті регіонів складаються з невеликих груп. Місцезнаходження в Криму є сумнівними.
Причини зміни чисельності: Зміни гідрологічного режиму ґрунтів, боліт, викошування, випасання, збирання на букети, викопування бульб, заліснення лук.
Умови місцезростання: Вологі луки і узлісся, соснові та смерекові ліси (до 900 м н.р.м.), сфагнові торфовища. У Карпатах в угрупованнях кл. MolinioArrhenatheretea, а також кл. Querco-Fagatea, Vaccinio-Piceetea, Oxycocco-Sphagnetea. Росте на кислих бідних, іноді помірно багатих ґрунтах, в рівнинних районах переважно на луках (кл. Molinio-Arrhenatheretea). Мезогігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина близько 40 см заввишки. Бульби пальчасто-роздільні. Стебло досить товсте, порожнисте, улиснене до суцвіття. Лиски чергові, з стеблообгортною короткою піхвою і ланцетною плямистою пластинкою. Суцвіття колосоподібне, небагатоквіткове. Квітки коротші приквітників, пурпурові або фіолетові. Губа коротко трилопатева, середня її лопать менша за бічні, тупа. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні. Ступінь природного поновлення задовільний. Розмножується насінням, у культурі — ризореституційним способом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до переліку CITES. Охороняється у Карпатському та Дунайському БЗ, Українському степовому (відділення «Михайлівська цілина»), Канівському, Поліському, «Розточчя», «Ґорґани» ПЗ, Шацькому, «Синевир», «Вижницькому», «Подільські Товтри », «Деснянсько-Старогутському», Яворівському, «Сколівські Бескиди», «Ужанському» НПП, ряді заказників. Контроль стану популяцій, особливо в рівнинних районах. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин та вирубування, випас, сінокосіння на луках, осушення боліт.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Загульський, 2001; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Кучеревський, 2001; Остапко, 2001; Собко, 1989; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; ЧКУ, 1996; Pedersen, 2000.