Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозульки серценосні (пальчатокорінник серценосний)
dactylorhiza cordigera (fries) soó (orchis cordigera fries)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Гірський карпатсько-балкансько-альпійський вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавський п-ів, Середня Європа. В Україні трапляється в Прикарпатті, Карпатах (Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяцій небагато, досить ізольовані, чисельні (до 2–3 тис. особин), часто з порушеною структурою.
Причини зміни чисельності: Ізоляція популяцій зумовлена природними та антропогенними причинами (випасання худоби, викошування, осушення боліт, у високогір’ї — вирубування сосни гірської).
Умови місцезростання: У лісовому та субальпійському поясах, зрідка — на високогірських торфовищах, серед злаково-осокових угруповань на гірських луках, галявинах, болотах, біля джерел, на болотних слабкокислих або слабколужних ґрунтах в угрупованнях союзів Molinion і Calthion (кл. Molinio-Arrhenathertea), Caricion nigrae (кл. Scheichzerio–Caricetea nigrae), асоціацій Caricetum rostratаe, Caricetum vesicariae (кл. Phragmiti-Magnocaricetea), а також кл. Nardo–Callunetea, Oxycocco-Sphagnetea. Мезогігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 10–25 см заввишки. Бульби глибоко 2–4-роздільні, з витонченими кінчиками. Стебло порожнисте. Листки чергові, широколанцетні, плямисті. Суцвіття колосоподібне, нещільне, небагатоквіткове. Прицвітки лінійно-ланцетні, плямисті. Квітки пурпурові, губа серцеподібна, цілісна або трохи трилопатева, по краю дрібнозубчаста. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, Карпатському НПП. Обмеження випасання худоби в місцях поширення виду, контроль за станом популяцій. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Рекомендується ввести рослину в культуру. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин, порушення умов місцезростань, випас, осушення боліт, вирубування лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Крічфалушій, Будніков, Малиновський та ін., 2002; Мигаль, 1999; Собко, 1989; Стойко, Милкина, Ященко, Кагало,