Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозульки іберійські (пальчатокорінник іберійський)
dactylorhiza iberica (m.bieb. ex willd.) soó (orchis iberica m. bieb. ex willd.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Середземноморсько-передньоазійський вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземномор’я (сх. частина), Крим, Кавказ, Мала та Зх. Азія. В Україні — в Гірському Криму (пн.-зх. частина). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, кількість їх поступово зменшується, щільність рослин низька.
Причини зміни чисельності: Господарське освоєння земель (переважно курортне та дорожнє будівництво), випасання, викошування, рекреація, порушення екологічних умов місцезростань.
Умови місцезростання: Вологі гірські луки (кл. Molinio-Arrhenatheretea), заболочені зниження у долинах річок, досить рідко. Мезогігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 35–55 см заввишки. Бульби вузьковеретеноподібні, на кінчику витягнуті й роздвоєні. Стебло при основі з короткими повзучими гонами. Листки скупчені при основі стебла, лінійно-ланцетні, зелені, без плям. Суцвіття довге (до 20 см завдовжки), колосоподібне, циліндричне, негусте. Квітки досить великі, рожеві. Губа обернено-яйцеподібна, коротко-трилопатева, середня лопать майже лінійна, гостра, інколи у вигляді зубчика. Цвіте у червні–липні, плодоносить в серпні– вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Кримському та Ялтинському гірськолісовому ПЗ. Потребують додаткових досліджень питання поширення і стану популяцій, їх контролю, режимів абсолютної заповідності та заказного. Слід проводити репатріацію популяцій виду в місцях, де його чисельність зменшується. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин, забудову, прокладання доріг, меліоративні роботи.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; ЧКУ, 1996; Шеляг- Сосонко, Дідух, 1980.