Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозулині сльози серцелисті
listera cordata (l.) r.br. (ophrys cordata l.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид на пд. межі диз’юнктивного ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид, поширений в Європі, Малій Азії, на Кавказі, в Пн. Азії та Пн. Америці. В Україні — у Карпатах (Сх. Бескиди й низькі полонини, Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчинські і Гринявські гори), Розточчі, Опіллі та на Поліссі (Словечансько-Овруцький кряж). Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, локального характеру. У гірськососновому криволіссі займають досить великі площі, з чисельністю від 3 до 8 генеративних особин на м2. Багаточисленні популяції з високою щільністю (до 100 особин на м2) виявлені на Закарпатті, в їх віковій структурі переважають дорослі вегетативні особини.
Причини зміни чисельності: Антропогенні та природні чинники (суцільні рубки лісу; зміна гідрологічного режиму: вид чутливий як до осушення, так і підтоплення).
Умови місцезростання: У Карпатах поширений від верхнього лісового до субальпійського поясу, де зростає переважно в тінистих хвойних і мішаних вологих лісах з розвинутим моховим покривом, на лісових болотах, зрідка — на відкритих і напіввідкритих місцях, на ґрунтах з високою вологозабезпеченістю і поганою аерацією, переважно дуже бідних і кислих, в угрупованнях союзу Vaccinio-Piceion та Pinion mugo кл. Vaccinio-Piceetea. На Поліссі виявлено в угрупованнях союзу Dicrano-Pinion цього ж класу. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–20 см заввишки з тонким повзучим кореневищем. Стебло тонке, з двома супротивними, серцеподібними листками. Квітки (5–12), дрібні, бруднувато-пурпурові, зібрані в китицю. Всі 5 листочків оцвітини (крім губи) до 2,5 мм завдовжки, довгасто-еліптичні, тупі, зовнішні — зеленкуваті, внутрішні — зовні зеленкуваті, зсередини брудно-пурпурові. Губа вдвічі довша за інші листочки оцвітини, брудно-пурпурова, довгасто-лінійна біля основи з двома ланцетними зубчиками, спереду з двома ланцетними лопатями. Зав’язь гола. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у вересні. Розмножується переважно кореневими паростками.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, ПЗ «Ґорґани», Карпатському та «Синевир» НПП. Потребує режимів заповідності та заказного. Необхідний контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрамеева, Денисова, Никитина та ін., 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Смык, Бортняк, 1984; Собко, 1989; ЧКУ, 1996.