Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозулинець чоловічий
orchis mascula (l.) l. (orchis morio l. var. masculus l.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Європейсько-середземноморсько-передньоазійський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Атлантична, Середня, Сх. (помірна смуга) Європа, Середземномор’я, Крим, Кавказ, Мала і Зх. Азія. В Україні — Карпати, Поділля, Степ (рідко), Гірський Крим (частіше). Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Дн, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Виявлено понад 60 місцезнаходжень. У Карпатах популяції з низькою чисельністю; у Криму рослини трапляються групами (50–60, рідше по 10–15 особин на 100 м2), іноді поодинокими екземплярами. Співвідношення окремих вікових груп в популяціях коливається залежно від еколого-ценотичних умов.
Причини зміни чисельності: Освоєння територій, меліорація, вирубка лісів, перетворення сінокосів на пасовища, заготівля квітів і бульб.
Умови місцезростання: Лісові галявини, чагарники, гірські схили на помірно зволожених ділянках. У Карпатах спорадично росте в лучних угрупованнях союзу Arrhenatherion та асоціації Festucetum rubrae кл. Molinio-Arrhenatheretea та кл. Nardo-Callunetea, в угрупованнях порядку Fagetaliа sylvaticae. У Гірському Криму — у дубових і соснових лісах на освітлених місцях (кл. Erico-Pinetea), на лісових галявинах в угрупованнях кл. TrifolioGeranietea, серед чагарників в угрупованнях кл. Rhamno-Prunetea, на луках та кам’янистих осипах. Мезофіт, кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 15– 30(50) см заввишки. Бульби яйцеподібні або овальні. Листки скупчені біля основи стебла, широколанцетні, ясно-зелені з фіолетовими плямами. Суцвіття колосоподібне, нещільне, багатоквіткове. Квітки пурпурові, рожеві, яснофіолетові. Губа видовжено-яйцеподібна, звужена при основі, глибоко-трилопатева, середня частина довша за бічні, ширша, з виїмкою або зубчаста. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку II CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, Кримському, «Мис Мартьян», Карадазькому, Ялтинському гірсько-лісовому, Дніпровсько-Орільському ПЗ, «Вижницькому », «Подільські Товтри», «Сколівські Бескиди» НПП. Потребує режиму заповідності та заказного. Заборонено заготівлю рослин, меліоративні роботи, випас, вирубку лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Собко, 1989; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонк