Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зозулинець прованський
orchis provincialis balb.


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Середземноморський вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземномор’я, Балканський п-в, Крим, Кавказ, Мала та Західна Азія. В Україні — Гірський Крим (зх. частина). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється дуже рідко. Лише на окол. смт. Форос знайдені куртини по 50 і більше рослин на 100 м2. Кількість віргінільних особин у декілька разів перевищує кількість генеративних. Кількість популяцій інтенсивно скорочується, особливо останнім часом. Ступінь природного поновлення незадовільний.
Причини зміни чисельності: Вузька екологічна амплітуда, низька конкурентна здатність, випасання, рекреація, курортне будівництво, збирання на букети.
Умови місцезростання: У нижньому гірському поясі Пд. берега Криму переважно в угрупованнях союзів Jasminio-Juniperion excelsae та Carpino orientalis-Quercion pubescentis кл. Quercetea pubescenti-petraea, на галявинах, серед розріджених чагарників на лужних, багатих гумусом ґрунтах. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10– 25 см заввишки. Листки в приземкуватій розетці при основі стебла (3–7), ланцетоподібні, плямисті. Суцвіття колосоподібне, нещільне. Квітки великі, до 2 см, ясно-жовті. Губа глибоко трилопатева; середня лопать губи довша за бічні, майже квадратна, дволопатева із зубчиком у виїмці. Цвіте у квітні–травні, плодоносить в липні–серпні. Розмножується насінням, яке проростає лише при наявності грибів-симбіонтів, іноді вегетативно (дочірніми бульбами).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до додатків Бернської конвенції та CITES. Охороняється в Кримському, «Мис Мартьян» та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, заказнику загальнодержавного значення «Мис Айя». Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Необхідно провести перевірку поширення і контроль стану популяцій, з’ясувати можливість репатріації у природні місцезростання. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, заготівлю, порушення місцезростань облаштування місць рекреації, забудову територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф,1930; Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України, 1996; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Орхидеи Украины, 1989; Охраняемые растения Украины, 1983; Флора европейской части СС