Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

билинець щільноквітковий
gymnadenia densiflora (wahlenb.) a.dietr. (g. conopsea (l.) r.br. subsp. densiflora (wahlenb.) k.richt.; g. conopsea var. densiflora (wahlenb.) lindl.; orchis conopsea l. var. densiflora wahlenb.)


Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Європейсько-малоазійський вид на сх. межі ареалу, загальний ареал потребує уточнення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Мала Азія. В Україні — в Карпатах (Сх. Бескиди й низькі полонини, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори), Прикарпатті, дуже рідко на Розточчі, Опіллі, Поліссі. Адм. регіони: Вл, Кв, Лв, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: В Карпатах зростає на лучних схилах, де трапляється поодинокими особинами, формує невеликі (до 200–300 м2) локальні, але багаточисельні популяції (3–9 генеративних особин на 1 м2). На Опіллі популяції нараховують по декілька сотень особин, але трапляються рідко. У Прикарпатті популяції повночленні, нормального типу. На Поліссі лише поодинокими особинами, можливо, зник.
Причини зміни чисельності: Зміна гідрологічного режиму внаслідок осушувальної меліорації, перетворення лук на пасовища, вирубування лісів, господарське освоєння земель.
Умови місцезростання: У Карпатах: від поясу передгірських дубових і букових лісів до гірськолісового, на лісових галявинах, трав’яних схилах гір, узліссях, найчастіше в улоговинних болотах з домінуванням Eriophorum angustifolium, на карбонатному субстраті, приурочений до угруповань кл. Scheichzerio-Caricetea nigrae та MolinioArrhenatheretea. На рівнині, росте на луках, галявинах світлих лісів та узліссях, переважно, в місцях виходу ґрунтових вод. Гігромезофіт, геліофіт, але кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 25–80 см заввишки. Бульби пальчасто-роздільні, сплющені. Стебло товсте, улиснене, порожнисте. Листки широко-ланцетні, 15–30 мм завширшки, загострені, часто вздовж складені, зближені в нижній частині стебла. Суцвіття до 20 см завдовжки, густе, багатоквіткове (40–150 квіток), приквітки дорівнюють зав’язі. Квітки дрібні, яскраво рожеві. Губа 5–7 мм завширшки, трилопатева, шпорець тонкий, лише у 1,5 рази довший ніж зав’язь. Цвіте в червні–серпні (2–3 тижні пізніше за G. conopsea). Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Потребує перевірки місцезнаходжень, контролю за станом популяцій, створення заповідних об'єктів в місцях поширення виду. Заборонено збирання рослин, осушувальна меліорація, випас, вирубка лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Малиновський, Царик, Кияк та ін., 2002; Мосякін, Тимченко, 2006; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; Цвелев 1969; Marhold et al., 2005; Tokaryuk, 2007; Vlčko, Ditĕ, Kolnik, 2003.