Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рястка двозначна
ornithogalum amphibolum zahar.


Таксономічна належність: Родина Гіацинтові — Hyacinthaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Ендемічний вид на східній межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-Зх. Причорномор’я, Україна, Молдова, Румунія (плато Добруджа). В Україні — пд. зх. Правобережного Злакового Степу (Болградський та Ізмаїльський р-ни Одеської обл.). Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, локальні з дифузною просторовою структурою, щільність 5–20 особин на 1 м2.. Найвищу життєздатність мають особини виду, що трапляються в пониженнях рельєфу з вологим гумусованим і розпушеним ґрунтом. Негативний вплив на показники чисельності та життєздатності мають висока задернованість ґрунту та надмірний випас. Вікові спектри повночленні, переважають генеративні особини, кількість ювенілів незначна. Вегетативне розмноження часто пригнічене, насіннєве — задовільне.
Причини зміни чисельності: Ізольованість популяцій, послаблена конкурентноздатність сходів, знищення екотопів шляхом розорювання та заліснення територій, надмірний випас та рекреаційні навантаження.
Умови місцезростання: Степові трав’янисті, супіщані, глинисті та кам’янисті схили, у складі угруповань кл. Festuco-Brometea. Позитивно реагує на розпушеність ґрунту, послаблення ценотичної конкуренції. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Трав’яна рослина 10–20 (30) см заввишки. Цибулина яйцеподібна. Листки в прикореневій розетці, вузьколінійні, жолобчасті, зверху з білою поздовжньою смужкою. Стебло безлисте, закінчується 5–30-квітковою щиткоподібною китицею. Листочки оцвітини білі із зеленою смужкою. Квітконіжки після відцвітання спрямовані косо вгору або майже горизонтально відхилені. Плід коробочка з трьома безкрилими ребрами. Цвіте на 5–6 рік у квітні–травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням і вегетативно (цибулинами).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку. Необхідні облік місцезнаходжень виду, моніторинг популяцій, створення заповідних об’єктів у локалітетах виду, вирощування в ботанічних садах та введення в культуру. Заборонено збирання, викопування цибулин, порушення умов місцезростання, заліснення ділянок, надмірний випас.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, перспективне для селекції.
Джерело: Основні джерела інформації Флора европейской части СССР, 1979; Витко, 1976; Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Европей- ский красный список животных и растений, 1992; Красная книга СССР, 1984; Определитель высших растений Украины, 1987; ЧКУ, 1996; Zah