Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рястка відігнута
ornithogalum refractum kit. ex schltdl.


Таксономічна належність: Родина Гіацинтові — Hyacinthaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Паннонсько-причорноморсько-східносередземноморський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа (Угорщина), Балканський п-ів, пд.-сх. центральної Молдови, Пн.-зх. Причорномор’я, Крим, Мала Азія. В Україні два ексклави: пд. зх. Правобережного Злакового Степу (Одеська обл., Тарутинський р-н, окол. смт. Тарутине, с. Виноградівка, Малоярославець І, Малоярославець ІІ, о. Зміїний) та Передгір’я Криму. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції виду стійкі, відмічається зростання їх чисельності за рахунок інтенсивного як вегетативного, так і насіннєвого розмноження. Просторова структура популяцій компактно-дифузна. Вікові спектри повночленні, лівосторонні або бімодальні з двома максимумами на ювенільних та генеративних особинах.
Причини зміни чисельності: Фрагментованість та диз’юнктивність ареалу виду, низька конкурентна спроможність сходів та пригнічене вегетативне поновлення на задернованих ґрунтах, руйнування місцезростань.
Умови місцезростання: Степові трав’яні та кам’янисті схили, перелоги, зарості чагарників, лісосмуги. Угруповання кл. Festuceto-Brometea (союз Festucion valesiacae) кл. Sedo-Scleranthetea та RhamnoPrunetea. Позитивно реагує на розпушення ґрунту, пониження ценотичної конкуренції. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Трав’яна рослина 5–10 см заввишки. Цибулина яйцеподібна з численними дочірніми цибулинками. Листки в прикореневій розетці, вузьколінійні, жолобчасті, у 2–3 рази довші за стебло, з білою смужкою посередині. Квіткова стрілка коротка, суцвіття щиткоподібне, 5–15-квіткове, коротке. Квітки 15–20 мм завдовжки, листочки оцвітини білі, з широкою зеленою смужкою на зовнішньому боці. Квітконіжки після відцвітання відігнуті донизу, у верхній частині круто зламані і спрямовані вгору. Плід яйцеподібна коробочка з 6 крилатими ребрами. Цвіте в березні–травні, плодоносить у травн і червні. Розмножується насінням і цибулинами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Ак-Кая». Необхідно виявити всі існуючі місцезнаходження виду, здійснювати моніторинг популяцій, розширити мережу заповідних територій, вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне.
Джерело: Основні джерела інформації Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Флора ев- ропейской части СССР, 1979; ЧКУ, 1996.