Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рястка буше
ornithogalum boucheanum (kunth) asch.


Таксономічна належність: Родина Гіацинтові — Hyacinthaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Диз’юнктивноареальний на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейсько-малоазійський. Поширений в Середній та Атлантичній Європі, на Балканах та в Малій Азії. В Закарпатті, на пд. Лісостепу, в Степу та Причорномор’ї. Адм. регіони: Зк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Утворює розріджені, невеликі за розміром, місцями чисельні (від декількох особин до декількох десятків на 1 м2) групи.
Причини зміни чисельності: Пряме знищення місцезростань виду при проведенні земляних, сільськогосподарських та меліоративних робіт, освоєння та трансформація територій, рекреаційне навантаження, випас, зривання на букети.
Умови місцезростання: Байрачні і заплавні ліси, узлісся, чагарникові зарості, балки, вологі луки, найчастіше у долинах річок, а також рудералізовані ділянки. На вологих, влітку пересихаючих, помірно кислих, слабкогумусних, глинистопіщаних або кам’янистих ґрунтах. У Закарпатті в угрупованнях союзу Quercion roboripetraeae, на рівнині — Salicion albae, TilioAcerion, Chelidonio-Robinion, Arction, PolygonoChenopodion. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–50 см заввишки. Цибулина яйцеподібна. Стебло прямостояче, з розеткою 3–4 (6) лінійних, жолобчастих, прикореневих листків до 2 см завширшки, які до цвітіння відмирають. Суцвіття — асиметричне гроно, з 5–20 квіток, приквітки довші від квітконіжок. Квітки до 5 см в діаметрі, дзвоникоподібні, листочки оцвітини 20–25 мм завдовжки, видовжено-ланцетні, загострені, зсередини білі, ззовні зеленкуваті, з білою облямівкою. Тичинкові нитки широко пелюсткоподібно розширені, по краях з двома зубцями, які у внутрішніх тичинок дорівнюють або перевищують пиляки, у зовнішніх — коротші. Цвіте в квітні–травні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Дніпровсько-Орільському, Луганському, Українському степовому ПЗ, Чорноморському, Дунайському БЗ, НПП «Святі Гори», в ландшафтних та ботанічних заказниках. Необхідний контроль стану популяцій, створення заказників у місцях зростання. Заборонено збирання та продаж рослин, освоєння територій, надмірне випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горелова, Алехин, 2002; Крічфалушій, Вай- нагій, Андрик, Дашко, 1999; Кучеревський, 2001, 2004; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Остапко, 2001; Прядко, Онищенко, Сіден