Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гіацинтик палласів
hyacinthella pallasiana (steven) losinsk. (hyacinthus pallasianus steven)


Таксономічна належність: Родина Гіацинтові — Hyacinthaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Причорноморсько-донецький ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Причорномор’я, сх. частина Пн. Приазов’я, Донецький кряж та Придніпровська рівнина, у пд.-сх. частині. Є вказівка для окол. м. Одеси. Адм. регіони: Дц, Лг, ?Од, Хc, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Популяції за площею, чисельністю та щільністю дуже різні — від кількох до 100 особин на 1 м2. У віковому спектрі переважає ліва частина, тобто молоді рослини.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби, збирання рослин на букети.
Умови місцезростання: Кам’янисті степи, глинисті та вапнякові схили, відшарування пісковику, вугільних та глинистих сланців, крейди. Угруповання класу Festuco-Brometea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна рослина 10–25 см заввишки. Цибулина куляста, з сіро-коричневими оболонками. Листків 2–3, лінійних, з ковпачкоподібною верхівкою, до основи звужених. Квітки фіолетово-блакитні, зібрані у короткоциліндричну китицю. Оцвітина 8–12 мм завдовжки, трубчасто-лійкувата, посередині звужена. Тичинки прикріплюються до трубочки нижче її середини, пиляки не висуваються з трубочки оцвітини. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у травні–липні. Розмножується насінням та цибулинками.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного списку МСОП. Охороняють в Українському степовому (відділення «Хомутовський степ», «Кам’яні Могили»), Луганському ПЗ (відділення «Провальський степ»), РЛП «Меотида», «Зуївський», «Донецький кряж» та в ряді заказників і пам’яток природи. Рекомендується створювати заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання виду, розорювання степів, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Донбас заповідний. Науково-інформаційний до- відник, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Определитель высших растений Украины, 1987; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 200