Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

золотень жовтий (асфоделіна жовта )
asphodeline lutea (l.) rchb.


Таксономічна належність: Родина Асфоделові — Asphodelaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Східносередземноморський вид на пн. межі ареалу, утворює рідкісні рослинні угруповання.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балканський п-ів (Болгарія, Добруджа), Мала Азія, Кавказ. В Україні — Гірський Крим (на макросхилах головного пасма, передгір’ях, спорадично на яйлах). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, представлені різновіковими групами. В окремих популяціях вид досить чисельний, виступає у ролі домінанта.
Причини зміни чисельності: Знищення екотопів під впливом сильного антропогенного тиску, зокрема, освоєння територій.
Умови місцезростання: На відкритих кам’янистих схилах, виступах скель, у петрофітних степових угрупованнях кл. Festuco-Brometea, в ялівцевих рідколіссях союзу Jasmino-Juniperion excelsae (кл. Quercetea pubescenti-petraeae). Росте на сухих слабкорозвинутих, щебенистих коричневих та дерново-карбонатних ґрунтах. Ксеропетрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 60–70 см заввишки. Кореневище вкорочене. Коренева система мичкуватого типу, корені потовщені. Стебло вкрите лінійношилоподібними довгими сидячими листками. Оцвітина шестипелюсткова, жовта. Квітки зібрані у густу довгу китицю. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у липні–серпні. Плід — округла коробочка. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Ялтинському гірськолісовому, Кримському, «Мис Мартьян» ПЗ, заказниках загальнодержавного значення — «Мис Айя», «Байдарський», «Аю-Даг», «Мис Фіолент», пам’ятках природи — «Гора Кішка», Агармиський ліс. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено порушення умов зростання, організацію місць рекреації, надмірний випас.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове, медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1930; Голубев, 1996; Зеленая книга Украинской ССР, 1987; Каменских, Миронова, 2004; Флора СССР, 1955; ЧКУ, 1996.