Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

осіник пізньоцвітовий, (штернбергія пізньоцвітова)
sternbergia colchiciflora waldst. et kit.


Таксономічна належність: Родина Амарилісові — Amaryllidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий середземноморський вид на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня і Пд. Європа, Причорномор’я, Передкавказзя, Мала Азія. В Україні — Пн.-зх. Причорномор’я, Степовий, рідко Гірський Крим. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомі популяції поблизу с. Веселий Кут Арцизького р-ну, с. Холодна Балка Біляївського р-ну Одеської обл., окол. м. Одеси та Ізмаїлу, окол. мм. Керчі, Сак, Севастополя, Бахчисараю, Сімферополя, смт. Коктебель; мис Казантип, Херсонес і Ай-Петринська яйла. Популяції локальні з дифузним і компактно-дифузним типом розміщення особин. Щільність популяцій становить в середньому 5–20 особин на 1 м2. Більшість популяцій повночленні з правостороннім віковим спектром і середнім рівнем життєвості.
Причини зміни чисельності: Ізольованість популяцій, обмежені репродуктивні можливості виду, знищення та порушення місць зростання в результаті господарської діяльності, рекреація, викопування цибулин.
Умови місцезростання: Глинисті та вапнякові схили, входить до складу степових, петрофітних і петрофітностепових фітоценозів кл. Festuco-Brometea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–14 см заввишки. Цибулина яйцеподібна 1–2 см в діаметрі з бурими перетинчастими оболонками. Стебло двогранне, біля основи обгорнуте короткою піхвою, одноквіткове. Листки (4–6) вузьколінійні, тупі, довші за стебло. Квітка жовта, оцвітина з трубочкою і лійкоподібним відгином, до 3 см завдовжки. Цвіте у серпні–вересні. Під час осінньої посухи іноді спостерігається підземне цвітіння. Листки і плоди з’являються наступної весни. Розмножується насінням і цибулинами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому, Казантипському ПЗ, Тарханкутському НПП. Необхідні облік усіх існуючих популяцій, контроль за їхнім станом. Потрібно встановити заповідний режим у всіх місцезнаходженнях виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання, заповідного режиму природоохоронних територій, надмірний випас, рекреацію.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, отруйне.
Джерело: Основні джерела інформації Лоскот, 1973; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1950; ЧКУ. Рослинний світ, 1996; Шеляг-Сосонко, Парфенов, Чопик и др., 1980.