Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

громовик донський
onosma tanaitica klokov (o. simplicissima auct. non l.)


Таксономічна належність: Родина Шорстколисті — Boraginaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східнопричорноморський вид, поширений у басейнах рр. Сіверський Донець та Дон, у їх середній та нижній течії. В Україні — басейн Сіверського Дінця і Приазов’я — по рр. Кринка і Суха Волноваха. Адм. регіон Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці або незначними групами. Вікові спектри та щільність ценопопуляцій варіюють залежно від антропогенної порушеності територій. В ур. Пристенському, Балці Гіркій чисельність висока. У відділенні «Стрільцівський степ» та в НПП «Святі Гори» чисельність популяцій низька, але структура повночленна.
Причини зміни чисельності: Руйнування природних місць зростання внаслідок випасання худоби, розорювання степових цілин, лісорозведення на схилах, розробки гірських порід, сінокосіння тощо.
Умови місцезростання: Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea на карбонатних відкритих еродованих крейдяних, мергелевих та вапнякових відшаруваннях, на пісках, відшаруваннях граніту. Зрідка трапляється на лесах та пісковиках. Частіше — у різнотравно-типчаково-ковилових степах, рідко — в кам’янистих та справжніх степах угруповань кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Півкущик 10–35 см заввишки із численними квітконосними стеблами та неплідними пагонами. Стебла білуваті від притиснутого опушення з щетинок і волосків, густо улиснені. Листки ланцетні, з загорненими краями, густо вкриті притиснутими щетинками і короткими волосками. Квітки блідо-жовті, у простих або подвійних завійках, віночок трубчасто-лійкоподібний, голий (крім зубців). Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується переважно насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, відділенні «Стрільцівський степ» Луганського ПЗ, в НПП «Святі Гори», в РЛП «Клебан-Бик», на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Гірка» (Донецька обл.) та інших територіях природно-заповідного фонду. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Необхідно проводити пошук нових місцезнаходжень, здійснювати контроль стану популяцій, вводити вид у культуру. Заборонено порушення умов місцезростань виду, розорювання степових цілин, терасування схилів, заліснення, розробка кар’єрів для добування гірських порід.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізноманіття..., 2002; Кондра- тюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Кондратюк, Остапко, 1990; Морозюк, 1971; Остапко, 2