Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

громовик гранітний
onosma graniticola klokov (o. arenaria auct. non waldst. et kit., p.p.)


Таксономічна належність: Родина Шорстколисті — Boraginaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом, споріднений з O. arenaria Waldst. et Kit.
Ареал виду та його поширення в Україні: Південнобузько-приазовський гранітностеповий ендемік. Пн.-Зх. Причорномор’я та Приазов’я. Адм. регіони: Лг, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Відомо дві віддалені популяції: Миколаївська обл., окол. с. Богданівки Доманівського р-ну; незначний локалітет у відділенні «Провальський Степ» Луганського ПЗ. Популяція в межах Гранітно-степового Побужжя площею 1,5–2 га, з щільністю 0,2–5 особин на 1 м2. Популяція нараховує від 400 до 500 генеративних особин. Річна динаміка чисельності особин в популяціях нестабільна. Розміщення особин дифузне або компактнодифузне. Віковий спектр облігатно неповночленний.
Причини зміни чисельності: Стенотопність та низька конкурентна спроможність особин на ранніх етапах онтогенетичного розвитку, послаблене поновлення популяцій, високий рівень антропогенного навантаження (надмірний випас, пали та рекреаційні навантаження).
Умови місцезростання: Кам’янисті степи на Пд. Бузі та на виходах сланцю в Приазов’ї. Поширений в угрупованнях порядку Festuco-Sedetalia (кл. SedoScleranthetea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дво-, малорічний стрижневокореневий монокарпік. Квітконосні пагони (1–5) напіврозеткові прямостоячі, 20–40 см завдовжки. Листки лінійні, до основи звужені, 2–7 см завдовжки, 0,4–0,7 см завширшки. Чашечка 10–11 мм завдовжки, віночок білий, 16–18 мм завдовжки. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в НПП «Гранітностепове Побужжя» та в Луганському ПЗ (відділення «Провальський степ»). Необхідні пошуки нових популяцій, встановлення контролю за станом існуючих, інтродукція у ботанічні сади. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань виду, випас тварин та випалювання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, 1953; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Конопля, Ісаєва, Конопля, Остапко, 2003; Собко, Мордатенко, 2005; Флора УРСР, 1957; ЧКУ, 1996.