Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

головачка дмитра
cephalaria demetrii bobrov


Таксономічна належність: Родина Черсакові — Dipsacaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Локальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд.-сх. частина Гірського Криму. Масиви Сандик-Кая, Ечкі-Даг, Кара-Даг та прилеглі території (Отузька долина, окол. с. Наніково). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Загальна чисельність семи популяцій оцінюється в 700 тис. особин. Щільність сягає 1–5 рослин на 100 м2. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Випасання, рекреація.
Умови місцезростання: Відкриті сухі кам’янисті схили пд. та пд.-зх. експозицій у середньому поясі. Ґрунти ко-ричневі, слабкорозвинуті, щебенисті, сформовані на елюво-делювії вапняків та вулканічних порід. Розріджені варіанти нагірноксерофітних угруповань та петрофітних степів порядку Alysso-Sedetalia (кл. SedoScleranthetea). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 25–60 см заввишки, з висхідними пагонами. Листки ліроподібнопірчасторозсічені на ланцетні долі, 10–15 см завдовжки, короткоопушені. Квітки в кошиках 1,5–2 см в діаметрі, сірчано-жовті. Листочки обгортки черепитчасті, яйцеподібні, загострені, сіро-жовтуваті. Плід сім’янка 7 мм завдовжки, 1,5 мм завширшки, ребриста, без зубців на обгортці. Цвіте в серпні–жовтні,плодоносить у вересні-листопаді. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Карадазькому ПЗ, де проводиться багаторічний моніторинг популяцій. Бажано ввести в культуру. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Ена, 2001; Миронова, Шатко, 2004; Шатко 1979.