Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

франкенія припорошена
frankenia pulverulenta l.


Таксономічна належність: Родина Франкенієві — Frankeniaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний стенотопний вид на пн.-зх. межі ареалу, один з двох наявних в Україні видів родини Frankeniaceae, представники якої поширені переважно у пд. півкулі.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземномор’я (переважно схід), Болгарія, Румунія, Росія (пд., степова частина до пд. Зх. Сибіру), Кавказ, Іран, Казахстан та Середня Азія, Китай (південний захід). В Україні на крайньому півдні Степу (від гирла Дунаю до р. Молочної) та у Криму. Адм. регіони: Од, Зп, Хс, Дц, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Структура популяцій та чисельність детально не досліджені. Трапляється спорадично, але подекуди в межах екологічного оптимуму утворює суцільні зарості.
Причини зміни чисельності: Зміни сольового та водного режиму, випасання худоби, освоєння територій.
Умови місцезростання: По берегах солоних водойм: вологі солончаки та солонці. Зростає в угрупованнях кл. Asteretea tripolium та Salicornietea fruticosae. Галофіт. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна рослина 5-30 см заввишки. Стебла сланкі або підведені, розгалужені, біло-пухнасті. Листки у кільцях по 4, оберненояйцеподібні або майже еліптичні, 2-7 мм завдовжки, 1-2,5 мм завширшки, короткочерешкові, на верхівці притуплені, знизу борошнисто опушені. Квітки у піхвах листків та на кінцях гілочок; чашечка циліндрична, до 3,5 мм завдовжки, з 5 шилоподібними зубцями, гола; пелюстки рожеві, видовженооберненояйцеподібні, 3,5-4,5 мм завдовжки, від середини донизу звужені. Плід тристулкова видовжено-овальна коробочка приблизно 2 х 1 мм. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняється в Азово-Сиваському НПП. Потрібно створити ботанічні заказники у місцях зростання виду. Заборонено порушення умов зростання, надмірний випас худоби, забудову територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтотвірне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Jäger 1992; Walter, Gillett, 1998; Whalen, 1987.