Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

фіалка кримська (ф. скельна )
viola oreades m.bieb.


Таксономічна належність: Родина Фіалкові — Violaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Кримсько-кавказький ендемік з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Крим. В Україні — вершини високих яйл зх. та центральної частини Головної гряди Кримських гір. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, приурочені до окремих вершин (гг. Ай-Петрі, Бабуган-яйла, Чатир-Даг, Демерджі). У межах кожної популяції вид зростає у вигляді куртин, місцями досить щільних, сформованих у процесі вегетативного розмноження.
Причини зміни чисельності: Популяції скорочуються внаслідок зривання квітів на букети, викопування рослин, заліснення яйл, порушення степів внаслідок розорювання.
Умови місцезростання: Лучні гірські степи кримських яйл (на вис. 1240–1100 м н. р. м.) з домінуванням Carex humilis на лучно-дернових гумусних карбонатних ґрунтах різної потужності. Угруповання союзу Carici humilis-Androsacion (кл. Festuco-Brometea). Мезофіт. Геліофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина до 15 см заввишки, з підземними повзучими ниткоподібними пагонами. Стебло з укороченими меживузлями. Листки довгасто-яйцеподібні, прилистки перистозубчасті. Квітки великі (діаметр 30–40 мм), одиночні, забарвлення жовте або фіолетове. Плід коробочка. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у липні. Розмножується вегетативно і насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють у Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському ПЗ. Необхідний моніторинг динаміки популяцій. Заборонено збирання квітів та викопування рослин, порушення місць зростання, розорювання та заліснення кримських яйл.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, як селекційний матеріал.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1953; Каталог редких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, рекомендуемых для заповедной охраны, 1975; ЧКУ, 1996; Шеляг- Сосонко, Дидух, 1980; Шеляг-Сосонко, Дидух, Мол- чанов, 1985.