Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

фіалка джоя
viola jooi janka


Таксономічна належність: Родина Фіалкові — Violaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий вид. Ізольований, віддалений від основного ареалу на 300 км ексклав середньоєвропейського гірського виду, що має центральноазійські генезисні зв’язки.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. та Сх. Карпати. В Україні — Покуття (с. Назаренкове Городенківського р-ну, с. Герасимів Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. — ур. Болди і Жолоб). Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька дрібних популяцій, недалеко розташованих одна від одної, кожна площею не більше 1 га. Зростає у вигляді невеликих куртин, поодиноко.
Причини зміни чисельності: Реліктовий вид, що має дуже вузьку екологоценотичну амплітуду, приурочений до специфічних лучно-степових угруповань Покуття, які мають локальне поширення та знаходяться під потужним впливом антропогенних чинників, зокрема надмірного випасання.
Умови місцезростання: Круті (до 60°) пн., рідше зх. або сх. схили висотою 5–10 м, складені з гіпсів чи вапняків, які формують уступи, відслонення. Угруповання відносяться до рідкісних лучно-степових угруповань центральноєвропейського типу кл. Festuco-Brometea, ендемічної асоціації Ranunculo zapalowicziiHelictotrichetum desertorum з домінуванням Helictotrichum desertorum, Sesleria heufleriana та Carex humilis. Росте в умовах пониженого проективного покриття травостою на дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах), що формуються на відслоненнях гіпсу. Ксеромезофіт, облігатний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–15 см заввишки. Листки темнозелені, зарубчастозубчасті, серцеподібно-трикутні, опушені жорсткуватими волосками, зібрані у прикореневу розетку. Квітконоси мають на середині два дрібні приквітники. Квітки рожево-фіолетові, з пурпурним відтінком та темнофіолетовими жилками. Плід коробочка з волосистим опушенням. Цвіте у квітні– травні. Плодоносить у червні–липні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Рекомендується докладно картувати місця зростання та дослідити динаміку популяцій, вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання та гербаризацію рослин, порушення умов зростання (терасування та заліснення схилів).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дідух, Куковиця, 1980.