Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тирлич сніговий
gentiana nivalis l.


Таксономічна належність: Родина Тирличеві — Gentianaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Аркто-альпійський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (Арктика, Середня та Пд.), Кавказ та Мала Азія, Пн. Америка. В Україні — Карпати (хр. Свидовець, г. Близниця). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Відома одна популяція, у межах якої вид зростає поодинокими екземплярами або невеликими групами. Площа популяції незначна, її межі потребують уточнення. Структура популяції не досліджена.
Причини зміни чисельності: Відсутність відповідних екотопів, флуктуаційна зміна зовнішніх факторів.
Умови місцезростання: Вид зростає в альпійській смузі г. Близниця на схилах сх. і пд.-сх. експозиції, на кам’янистих осипах з домішками вапняку, на висоті ~ 1 700–1 800 м н. р. м. Травостій зріджений, угруповання відносяться до порядків Thlaspietalia rotundifolii (кл. Thlaspietea rotundifolii) та Potentilletalia caulescentis (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічник. Стебло тонке, голе, просте або розгалужене від основи 5–15 см заввишки. Меживузля 5–15 мм завдовжки, нижні значно коротші за верхні. Листки прикореневої розетки округло-яйцеподібні, заокруглені або загострені на верхівці. Стеблові листки супротивні, сидячі, майже стеблообгортні, яйцеподібно-ланцетні. Квітки поодинокі. Чашечка коротша за віночок, трубчаста, п’яти- (чотири-) зубчаста, 8–15 мм завдовжки. Віночок 18–24 мм завдовжки, трубчастий, п’ятичленний; його трубочка блідо-жовта, лопаті сині або темно-сині, яйцеподібно-трикутні, коротші за трубочку. Складки між лопатями віночка короткі, тупуваті, трикутні, білуваті. Тичинкові нитки тонкі, пиляки вільні. Плід коробочка, насіння дрібне, кулясте. Цвіте з кінця червня по вересень. Плодоносить з кінця липня по кінець вересня.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідні моніторинг і дослідження щорічних змін структури популяції. Заборонено збираня та гербаризацію рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративна рослина.
Джерело: Основні джерела інформації Драпайло, 2001; Кардаш, 1991; Флора европей- ской части СССР, 1978; Флора УРСР, 1957.