Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тирлич роздільний
gentiana laciniata kit. ex kanitz


Таксономічна належність: Родина Тирличеві — Gentianaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Високогірний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Переважно в субальпійському поясі Альп, Балкан, Піренеїв та Карпат. В Україні — Чорногора, Свидовець та Чивчин, на висоті 1600–1800 м н. р. м. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції займають незначні площі (близько 0,1 га), мають неповночленні вікові спектри, в яких майже відсутні ювенільні та імматурні рослини. Чисельність — переважно 5–10 рослин на 1 м2. У багатьох випадках, зокрема, на Чорногорі (Говерла, Шпиці, Туркул) зустрічаються поодинокі особини виду, які є фрагментами зруйнованих популяцій.
Причини зміни чисельності: Господарська діяльності людини; можливо, обмеженість сприятливих екотопів.
Умови місцезростання: Переважно субальпійський пояс на висоті 1500–1800 м н. р. м., на схилах різної експозиції, на задернованих ділянках, переважнов асоціаціях Festucetum pictae, SaxifragoFestucetum versicoloris, Thymo-Festucetum amethystinae, Caricetum sempervirentis (кл. Elyno-Seslerietea, Salicetea herbaceae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Безрозетковий напівкущик. Кореневища довгі, горизонтальні, інтенсивно галузяться, неглибоко занурені в ґрунт. Надземні пагони лежачі чи висхідні, з ознаками здерев’яніння, видовжені, густо улиснені. Листки супротивні, сидячі, суцільні, вузьколанцетні, короткозагострені на верхівці, шкірясті, зимовозелені. Генеративні пагони 3–7 см заввишки несуть одну, рідше дві пари листків й закінчуються поодинокими квітками. Чашечка зрослолиста, п’ятизубчаста, віночок дзвоникуватий, з трубочкою близько 2 см (при плодах 3 см) завдовжки й коротким відгином, фіолетовий, рідше білуватий. Плоди коробочки. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні– серпні. Розмноження вегетативне, частинами кореневищ, й насіннєве.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Доцільно встановити моніторинг за найбільш вразливими популяціями, зокрема, на Чорногорі. Заборонено збирання рослин, втручання в їх місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Зиман, 1997; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.