Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тирлич весняний
gentiana verna l.


Таксономічна належність: Родина Тирличеві — Gentianaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Циркумполярний аркто-альпійський вид, диз’юнктивно поширений у Євразії. Звичайний у Альпах. Відомі нечисленні місцезростання у Пд. Карпатах (Румунія), майже відсутній в інших частинах Карпат (Словаччина й Польща), в Судетах (Чехія). В Україні — знайдений нами у 1961 р. (ур. Гереджівка в окол. смт. Ясіня Рахівського р-ну на висоті близько 700 м н. р. м.). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: У квітні 1962 р. популяція налічувала 72 особини на площі близько 50 м2. З часом площа цієї популяції й її щільність збільшились; у 1987 р. вона мала площу близько 1 га, де було 96 великих куртин, й вибірка з 25 куртин містила 310 рослин з бутонами та квітками. У 2003 р. на площі понад 2 га відмічено близько 1000 рослин. Структура популяції повночленна.
Причини зміни чисельності: Збільшенню чисельності сприяла меліорація.
Умови місцезростання: Локалітет на Гереджівці — невелике за розмірами (близько 2 га) осоково-мохове евтрофне болото з домінуванням Carex davalliana (союз Caricion davallianae кл. ScheuchzerioCaricetea). Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з кореневищами, які інтенсивно галузяться. Стебла прямостоячі (5–10 см), закінчуються поодинокими квітками. Листки довгасто-еліптичні, частково утворюють прикореневі розетки, але супротивно розміщені на стеблах. Чашечка зрослолисткова, п’ятизубчаста, віночок дзвоникуватий, темносиній, з трубочкою 2–3 см завдовжки й коротким майже плоским відгином, 2–3 см в діаметрі. Плоди коробочки. Цвіте у кінці квітня — на початку травня, плодоносить у травні–липні. Розмноження переважно вегетативне, рідко насіннєве.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно створити в ур. Гереджівка заказник, запровадити заповідний режим й моніторинг. Заборонено збирання рослин, втручання в їх локалітети, заліснення, зміна гідрологічного режиму, випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Зи- ман, Вайнагій, 1991; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976; Чопик, 1979.