Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

вовче лико софії
daphne sophia kalen.


Таксономічна належність: Родина Тимелеєві — Thymelaeaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Вузькоендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Приурочений до басейну р. Сіверський Донець (пд. відроги Середньоруської височини). Виділяється чотири р-ни локалізації виду: Бєлгородсько-Шебекінський, Валуйсько-Волоконівський, Ровеньківський та Новооскольський в межах Бєлгородської, Воронезької, Харківської областей. В Україні відомо 4 локалітеи виду: три у Вовчанському р-ні і один у Двурічанському (Харківська обл.). Адм. регіон: Хр.
Чисельність та структура популяцій: Ценопопуляції мають переважно скупчений тип розподілу рослин у ценозах. У межах кл. Rhamno-Prunetea ценопопуляції мали рівноважний характер, в межах кл. HelianthemoThymetea — депресивний. У популяції поблизу с. Охрімівка за даними обліку чисельність особин в різні роки коливається від 40 до 200 пагонів, за останніми даними (2006 р.) — 175 рослин. Біля с. Мала Вовча чисельність виду станом на 2004 р. складала 770 пагонів, біля с. Жовтневе Друге станом на 2007 р. 600 пагонів, а біля с. Колодязне — близько 1500.
Причини зміни чисельності: Із усіх 21 відомих місцезнаходжень 8, і в тому числі одне з території України, не збереглися до нашого часу. Причиною є суцільні й вибіркові рубки та лісонасадження на схилах, видобування крейди, збирання рослин на букети; особливості біології виду (плоди опадають нестиглими).
Умови місцезростання: Екотонні угруповання чагарникового характеру (кл. Rhamno-Prunetea) між лісовою (кл. QuercoFagetea, Erico-Pinetea) та степовою (кл. FestucoBrometea) рослинністю і угрупованнями на крейдяних відслоненнях (кл. HelianthemoThymetea) на схилах балок. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Кущ 30–175 см заввишки. Пагони розгалужені. Кора темно-сіра, на молодих гілках бура. Листки оберненояйцеподібні, сірувато-зелені, зісподу білувато-опушені. Квітки білі, 11–14 мм завдовжки, зібрані пучками на верхівках гілок. Плід яскравочервона кістянка, опадає недостиглим. Цвіте в травні–липні. Розмножується вегетативно кореневими пагонами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють у Вовчанському ландшафтному заказнику. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання (рубки, терасування схилів та лісопосадки).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, ботанічних садах Київського та Харківського університетів.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, протиерозійне.
Джерело: