Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

вовче лико пахуче (боровик)
daphne cneorum l.


Таксономічна належність: Родина Тимелеєві — Thymelaeaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний диз’юнктивно поширений вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральноєвропейський вид, поширений диз’юнктивно з зх. на сх. від Піренеїв до Дніпра (східніше заміщується D. juliа), з пн. на пд. від Ср. Європи до Балкан. Приурочений головним чином до гірських територій та передгір’їв з іррадіацією на рівнину. В Україні формує два локалітети: Зх. Поділля, Розточчя, Волинь, та Придніпров’я. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Лв, Хм, Чк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції до кількох десятків га, але їх кількість невелика. Вид зростає у вигляді окремих досить густих куртин, діаметром кілька десятків метрів, які в міру розвитку популяції формують кільце і диференціюються на окремі дрібні локалітети. Щільність популяції буває густою (до 20% покриття), в основному переважають генеративні особини.
Причини зміни чисельності: : як декоративна і запашна рослина інтенсивно зривається на букети, потерпає як в результаті суцільних рубок лісів, так і при формуванні густого намету листяних лісів, надмірної рекреації, випасу, пожеж.
Умови місцезростання: Хоча вид має широку екологічну амплітуду, проте трапляється рідко. У зх. локалітеті зростає в освітлених, термофільних, сухуватих дубовососнових лісах (асоціація Peucedano-Pinetum), на дерново-підзолистих збагачених карбонатами ґрунтах. На Зх. Поділлі (Лиса Гора) росте в екстразональних лучних степах (союз CirsioBrachypodion pinnati), на дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах). У Придніпров’ї трапляється на сухуватих піщаних борових терасах, покритих світлими дубово-сосновими лісами (порядок Pulsatillo-Pinetalia sylvestris). Часто має високе проективне покриття. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущик до 30 см заввишки, стебло лежаче, висхідне, часто укорінюється, кора сіро-коричнева. Листки зимовозелені, шкірясті, чергові, лопатчасті або довгастооберненояйцеподібні, дрібні, 8–16 мм завдовжки. Квітки рожеві, ароматні, по 6–20 зібрані в пучки на кінці стебла. Плід кістянка. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Черемському ПЗ, загальнодержавних заказниках «Русько-Полянський» (Черкаська обл.), «Лиса Гора» (Львівська обл.), «Лісники» (м. Київ), та в заказниках місцевого значення. Заборонено збирання и продаж рослин, порушення умов місцезростання (суцільні рубки лісів, випасання, підпали).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у Центральному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Дідух,1974; Заверуха, Андриенко, Протопопо- ва, 1983; Коніщук, Прядко, 2004; Мельник, 1995; Мельник, 2000; Темченко, Дідух, Любченко, 1986; ЧКУ, 1996.