Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

селітрянка шобера
nitraria schoberi l.


Таксономічна належність: Родина Селітрянкові — Nitrariaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Ірано-туранський стенотопний вид на пн.зх. межі ареалу. Класичний об’єкт флорогенетичних досліджень, єдиний представник роду та родини в Україні.
Ареал виду та його поширення в Україні: Румунія, Нижня Волга, Кавказ, південний схід Західного Сибіру, Казахстан та Середня Азія, Іран, Китай (крайній північний захід). Україні – чорноморське узбережжя Криму: від с. Малоріченського (Алуштинська міськрада) до м. Феодосія. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні, кількість локалітетів та чисельність скорочуються.
Причини зміни чисельності: Освоєння та забудова приморської смуги, рекреаційне навантаження, деградація природних місцезростань.
Умови місцезростання: Приморські солончаки, на піщаному або глинистому субстраті. Зростає в угрупованнях класів Asteretea tripolium та Salicornietea fruticosae. Галофіт, псамофіт. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Кущ до 2 м заввишки. Деякі гілки на кінцях трансформовані у колючки. Листки чергові, цілісні, видовжено-лопатчасті до 2,5-3,5 см завдовжки, на верхівці притуплені, при основі звужені у черешок, цілокраї, дещо м’ясисті. Квітки актиноморфні, п’ятичленні; чашолистки м’ясисті, при основі зрослі; пелюстки вільні, жовтувато- або зеленувато-білі. Плід одногніздний, кістянкоподібний, з червоним або оранжевим м’ясистим екзокарпієм та щільним ямчастим ендокарпієм, кісточка яйцеподібноконічна або видовжено-яйцеподібна. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується переважно насінням, рідше вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Спеціальні заходи охорони не вживалися. Рекомендовано створення ботанічних або комплексних заказників для збереження флористичних комплексів літоральної рослинності, а також введення виду в культуру. Заборонено порушення умов зростання, забудову приморських територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Грунтотвірне, харчове (їстівні плоди), лікарське та вітамінне, фітомеліоративне (закріплення пісків).
Джерело: Основні джерела інформації Бобров, 1965; ЧКУ, 1996.