Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

румія критмолиста
rumia crithmifolia (willd.) koso-pol. (cachrys taurica m.bieb. 1808, non willd. 1801; rumia taurica hoffm.; sanicula crithmifolia willd.; trinia crithmifolia (willd.) h.wolff; t. taurica (hoffm.) schmalh.)


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемічний рід.
Ареал виду та його поширення в Україні: Передгір’я та Пд. берег Криму (кримський ендемік). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції повночленні, але кількість особин на 1 м2 невисока (до 3–4 екземплярів).
Причини зміни чисельності: Надмірне випасання худоби, витоптування, випалювання сухої трави, висока стенотопність та слабка конкурентна здатність виду.
Умови місцезростання: Степові кам'янисті, нерідко вапнякові схили. переважно в угрупованнях кл. FestucoBrometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав'яна монокарпічна рослина з 2–4-річним циклом розвитку, до 50 см заввишки, з вертикальним потовщеним коренем, шийка якого вкрита волокнистими бурими рештками відмерлих листків і прямим, тонким, дрібно-ребристим, майже від основи розгалуженим стеблом з довгими черговими, рідше супротивними, косо-висхідними гілками. Листки, як і стебло, голі; прикореневі листки численні, в обрисі трикутні, черешкові, з розширеними піхвами, двічі пірчасто розсічені, з вузькими, лінійними, загостреними кінцевими сегментами; стеблові — коротші, просто пірчасті, з коротшими частками. Зонтики 2–11променеві; обгортка відсутня, обгорточки з п’яти ланцетоподібно-лінійних, гострих, трав’яних, з країв плівчастих листочків, які майже дорівнюють зонтичку. Зонтички 3–5квіткові, квітконіжки короткі. Квітки одностатеві (рослини дводомні). Плоди майже кулясті, близько 4–5 мм в діаметрі, мерикарпії (напівплодики) з п'ятьма товстими, губчастими, звивисто складчастими ребрами і великими поодинокими ефіроолійними канальцями між ребрами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірськолісовому ПЗ, ряді заказників Криму. Необхідно виявити всі можливі місцезростання виду і контролювати стан популяцій. Рекомендується вирощувати у ботанічних садах. Заборонено випалювання, витоптування (стравлювання) худобою, порушення місцезростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ефіроолійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1958; Федорончук, 1983; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980.