Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

морківниця прибережна (зореморквиця прибережна)
astrodaucus littoralis (m. bieb.) drude (daucus bessarabicus dc., caucalis littoralis m. bieb.)


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Причорноморський ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балкани, Пн. Причорномор’я, Приазов’я, Крим, бас. Нижнього Дону, Передкавказзя, Зх. Закавказзя. В Україні — Азово-Чорноморське узбережжя. Адм. регіони: Дц, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, скорочуються. На Лівобережному Причорномор’ї — чотири локалітети, де вид аспектує, з проективним покриттям від 1 до 15 %, з яких два — на території Чорноморського БЗ (о. Довгий і мис Білі Кучугури на Тендрі), один — в РЛП «Кінбурська коса» (пд. мис п-ова Кінбурська коса) і один — пд.зх. частина о-ва Тендра. У Приазов’ї, Криму спорадично з рясністю до 1.
Причини зміни чисельності: Рекреація, видобування піску та гальки, будівництво пансіонатів, пляжів.
Умови місцезростання: Піски, галечники, солончаки, вапнякові морські береги зі змінним режимом зволоження і помірним засоленням. У Приазов’ї — приморські піщані коси, у піонерних угрупованнях кл. Ammophiletea (діагностичний вид асоціації Elymo-Astrodaucetum); на Білосарайській косі — вапнякові обривисті морські береги в угрупованнях кл. Festucetea vaginatae (діагностичний вид союзу Lactuco tatarici-Elytrigion bessarabicae). На Лівобережному Причорномор’ї та Криму — в прибережній частині піщаних кіс, у піонерних угрупованнях кл. Ammophiletea, Cakiletea maritimae, Festucetea vaginatae. Залізничні насипи (окол. м. Мелітополя, ст. Федорівка м. Токмака). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина з розгалуженим голим стеблом 40–100 см заввишки. Прикореневі листки в обрисі широко трикутні, з довгими черешками; пластинка до 15 см завдовжки, багаторазово пірчасторозсічена на лінійні частки; стеблові листки дрібніші, верхні — сидячі. Зонтики 10–18променеві; обгортка відсутня або з 1–3 лінійних листочків. Обгорточка з 8–11 ланцетоподібнолінійних листочків. Пелюстки білі, до 2 мм завширшки. Плоди видовжено-овальні, з 5–6 рядами зрослими між собою шипиками. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Моніторинг популяцій, створення ботанічних заказників. Охороняється в Чорноморському БЗ, РЛП «Кінбурська коса», АзовоСиваському НПП, заказниках. Заборонено порушення екотопів, забудова, несанкціонована гербаризація рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Собко, 2005; Уманець,1948; ЧКУ, 1996.